Syke studenter slipper legeerklæring

Studenter i Trondheim og Stavanger slipper å levere legeerklæring dersom de blir syke til eksamen. I Bergen må studentene fortsatt oppsøke lege.

Får studentene i Bergen svineinfluensa, må de følge vanlige rutiner og få legeerklæring dersom de vil ha gyldig eksamensfravær.

– Det er nettopp gjort en vurdering av det foreliggende regelverket, og man har ikke valgt å gå inn for en ytterligere utvidelse av regelverket, sier Kari Fuglseth, leder for pandemigruppen ved Universitetet i Bergen til bt.no.

Egenmelding er nok dersom en blir syk til eksamen ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger, skriver adressa.no.

– Mange studenter har ikke fastlege i Trondheim, og da kan det bli besværlig å skaffe seg sykmelding. Den samme ordningen er gjennomført i mange bedrifter, sier seksjonssjef Knut Veium i Studieavdelingen ved NTNU. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2