syk-kvinner-menn - Kvinner blir syke av hjemmet

Mens menn blir syke av jobben, blir kvinner syke av hjemmet, viser en ny, norsk undersøkelse.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på hvorfor kvinner og menn blir sykmeldt på grunn av mentale lidelser. For kvinnene er familie og privatliv hovedårsaken, skriver Vårt Land.

– Kvinner forteller om problematiske familierelasjoner, stort omsorgsansvar for barn eller egne foreldre som årsaker til en sykmelding. Menn legger vekt på press, konflikter eller omorganiseringer på jobben, sier Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning. I undersøkelsen har hun intervjuet 30 sykmeldte kvinner og menn om hvorfor de ble syke.

Studien er en del av et norsk-svensk forskningsprosjekt om sosiale årsaker til sykdomsfravær, finansiert av Norges forskningsråd. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2