MINDRE STØTTE: Nato har mindre oppslutning blant det norske folk. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
MINDRE STØTTE: Nato har mindre oppslutning blant det norske folk. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

Svekket tillit til Nato i Norge

Nordmenns tillit til Nato er blitt betydelig svekket det siste året.

63 prosent av de spurte mener at norsk Nato-medlemskap bidrar til å gjøre landet tryggere. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra i fjor, viser en undersøkelse som Opinion har gjennomført for Folk og Forsvar.

Stor endring blant kvinner

71 prosent av mennene er positive til Nato, mens kvinneandelen er på 53 prosent. Kvinneandelen har endret seg mye siden i fjor. Da svarte 70 prosent av kvinnene at Nato-medlemskap trygger Norge.

Undersøkelsen viser også at 74 prosent er helt eller delvis enige i at Norge bør bidra med styrker i Nato-operasjoner i regi av FN. Det er en nedgang på 5 prosentpoeng siden i fjor.

Det er også nedgang når det gjelder deltakelse i sikkerhetspolitisk samarbeid i regi av EU. I fjor svarte 67 prosent at slik deltakelse er bra. Nå svarer 63 prosent det samme.

Vil beholde verneplikten

Oppslutningen om verneplikten er uendret fra i fjor. 82 prosent av de spurte mener at verneplikten bør beholdes i Norge.

På spørsmål om man mottar tilstrekkelig informasjon rundt Norges operasjoner i Afghanistan, svarer 51 prosent ja. Det er 7 prosentpoeng flere enn i fjor. 49 prosent oppgir at TV er den viktigste informasjonskilden. 25 prosent holder en knapp på aviser, mens 15 prosent mener internett bringer mest informasjon. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2