UNDERGRAVER RETTSSYSTEMET: Tilliten til rettssystemet svekkes når foreldre som har fått dom på samvær med egne barn, opplever at dette ikke vektlegges av NAV, sier advokat Line Evensen. Foto: iStock
UNDERGRAVER RETTSSYSTEMET: Tilliten til rettssystemet svekkes når foreldre som har fått dom på samvær med egne barn, opplever at dette ikke vektlegges av NAV, sier advokat Line Evensen. Foto: iStock
nav-praksis ved samværssabotasje:

– Svekker tilliten til rettssystemet

– At NAV ikke tar hensyn til dom og rettsforlik når bidrag fastsettes, undergraver rettssystemet, mener advokat Line Evensen.

I mange tilfeller hindrer den ene av foreldrene urettmessig den andre i å ha samvær med felles barn. Oftest rammer dette fedre, men også mange mødre utsettes for samværssabotasje.I disse sakene mener NAV det er riktig å gi økt barnebidrag til den som saboterer samvær, selv om vedkommende har en dom på at han eller hun skal ha samvær.NAV-praksisen fører ofte til store og uheldige økonomiske konsekvenser for den som ønsker å være med eget barn, men blir hindret samvær.- Un

Mer innhold fra TV 2