Mot rekordmangel på medisiner:

– Svært urovekkende

Mangelen på medisiner betegnes som alvorlig og rammer mange nordmenn. Eksperter frykter det vil bli slik lenge.

BEKYMRET: Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin er bekymret for den store mangelen på medisiner. Foto: Kristin Grønning / TV 2
BEKYMRET: Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin er bekymret for den store mangelen på medisiner. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Medisinmangelen i Norge er kritisk.

I fjor ble det store overskrifter, da det var rekordstor legemiddelmangel.

Nå kan situasjonen være enda verre.

– Det meldes om urovekkende mange mangler, hver eneste uke. Og antallet bare øker. Dette utgjør en fare for pasientsikkerheten.

Det sier Marte Kvittum Tangen, som er leder i Norsk forening for allmennmedisin.

MANGLER: Flere er bekymret for den økende medisinmangelen i Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
MANGLER: Flere er bekymret for den økende medisinmangelen i Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Havnet i psykose

Søndag fortalte TV 2 om en elleve år gammel gutt som gikk i psykose, trolig som følge av en perfekt storm av endrede ADHD-medisiner og høy feber.

Han er én av 20.000 nordmenn som mangler ADHD-medisin, som følge av tomme lagre.

Men det er ikke bare ADHD-medisiner det er tomt for.

Stadig vekk får ikke apotekene tak i den medisinen som legen har skrevet ut til pasientene.

– Vi mener situasjonen er alvorlig. Den økende mangelen på flere typer legemidler er bekymringsfull, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Blir langvarig

Apotekerforeningen har sett flere tilfeller i det siste der pasienter ikke får tak i de legemidlene de trenger.

– Det kan skape utrygghet og bekymringer. Selv om apotekene bruker mye tid og ressurser på å finne gode alternativer, så opplever vi i en del tilfeller at det ikke finnes likeverdige og gode alternativer for pasientene, sier Andresen.

BEKYMRET: Hanne Andresen i Apotekforeningen mener situasjonen er alvorlig. Foto: Erik Edland / TV 2
BEKYMRET: Hanne Andresen i Apotekforeningen mener situasjonen er alvorlig. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hva tenker du om legemiddelmangelen framover?

– Det ser ikke ut til at situasjonen vil bli løst med det første. Legemiddelmangel er en økende global utfordring, og det er mange ulike årsaker til at vi opplever mangelsituasjoner. Vi mener vi må forberede oss på at situasjonen vil vedvare i lang tid, sier fagdirektøren.

Statens legemiddelverk opplyser at mangelen på legemidler først og fremst skyldes økt etterspørsel og salg.

Skjønner ikke

Selv allmennmedisin-lederen klør seg i hodet over den store mangelen på medisiner.

– Da jeg startet som lege, var dette aldri et problem. Det er noe som har oppstått de siste årene, sier Tangen.

Hun skjønner ikke helt hva som egentlig er årsaken til den store medisinmangelen.

– Jeg er faktisk usikker på hva som er årsaken. Man skylder på uvær i Kariben, brann i en fabrikk og krigen, sier Tangen.

Hun lurer på om Norge er et for lite, og dermed ikke et attraktivt nok marked.

– Kanskje vi er nødt til å gå sammen flere land og kjøpe inn større kvantum. Årsaken til at vi ikke får tak i nok medisiner må i alle fall analyseres, sier Tangen.

Mot rekordhøy mangel

I fjor var det verre enn noen gang, da Statens legemiddelverk ved utgangen av året kunne vise til rekordhøy mangel.

Da ble det meldt om 1581 mangeltilfeller.

Overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket opplyser til TV 2 at de ikke har nye tall på medisinmangelen nå.

I slutten av oktober opplyste Legemiddelverket at det da var registret 1501 mangler, så langt i år.

LEGEMIDLER: Ingrid Aass jobber som overlege i Legemiddelverket. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
LEGEMIDLER: Ingrid Aass jobber som overlege i Legemiddelverket. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Vi lager ikke statistikk på situasjonen kontinuerlig. Men vi lager årsstatistikker, og går snart i gang med 2023, sier Aas.

– Kommer det til å bli «all time high» på medisinmangel i år?

– Det er ikke urimelig å anta at det kan bli flere mangler i år enn i fjor, men det er for tidlig å si ennå, sier Aas.

Et enkelt søk i Legemiddelverkets egen oversikt over alle humane og veterinære mangelsituasjoner og avregistreringer som har blitt registret i år, viser derimot følgende:

1808 mangler har blitt registret i 2023, per 28. november.

Det er 227 flere enn det var i hele fjor.

Akkurat nå er det 490 mangelsituasjoner.

Det finnes riktignok tilgjengelige alternativer til mange av medisinene som mangler.

Bekymringsfullt

Overlegen i Legemiddelverket er enig i at situasjonen er bekymringsfull, og hun skjønner frustrasjonen både hos pasienter, pårørende og apotekansatte.

Men heller ikke Legemiddelverket ser noen umiddelbar bedring i leveransen av medisiner.

– Vi har dessverre ingen indikasjoner på at det denne mangelen vil gå over eller bli vesentlig bedre, sier Aas.

Hun legger til at de vil jobbe forebyggende for å forsøke å unngå medisinmangel.

– Hva tenker du om den store legemiddelmangelen?

– Selv om vi hadde nesten 1600 meldinger i fjor, så var det bare 17 prosent av alle tilfellene hvor pasientene måtte få en annen medisin. Så de aller fleste tilfeller løses i apotekene, sier Aas.