VIRUS: Det er påvist en svært smittsom virussykdom blant byduer i Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2
VIRUS: Det er påvist en svært smittsom virussykdom blant byduer i Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2

Svært smittsomt virus påvist blant byduer

Nå fraråder Oslo kommune mating av fugler, og kommer samtidig med en oppfordring til innbyggerne.

Det er funnet flere titalls døde duer i flere områder i byen, skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune på Facebook.

– Mattilsynet har i samarbeid med Veterinærinstituttet fått gjennomført analyser som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av et virus.

Viruset som er funnet går under navnet «paramyxovirus-1».

Selv om det ikke er påvist smitte fra fugler til mennesker, fraråder etaten mot mating av duene, spesielt der de vanligvis mates.

– I tillegg til dette viruset, som i Oslo nå så langt kun er påvist hos byduer, kan det dukke opp fugler av andre arter som er smittet av fugleinfluensa.

Etaten oppfordrer folk til å ta kontakt med Mattilsynet ved funn av døde fugler, der sykdom kan mistenkes.

– Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler.