Eksperter roper varsko:

Svært få anmeldelser om seksuelle overgrep mot små barn ender med tiltale

Under ti prosent av alle anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under syv år, ender med tiltale. Eksperter frykter nå for barns rettssikkerhet.

De er de minste og mest sårbare i samfunnet, men de blir ikke hørt.Nå roper flere eksperter varsko og frykter for de minste barnas rettssikkerhet.Av alle barn under 16 år som er inne til avhør ved barnehus i Norge, etter mistanke om seksuelt misbruk, ender bare 15 prosent av sakene med tiltale.Flere bør tiltalesPsykologspesialist Henry Molvær har jobbet ved Statens barnehus i Bergen i elleve år og bistått politiet i mer enn 500 saker, som omhandler seksuelle over

Mer innhold fra TV 2