SV vil øke støtten til foreldre utenfor yrkeslivet

SV-leder Audun Lysbakken og statsråd Inga Marte Thorkildsen vil ikke lenger prioritere å forlenge foreldrepermisjon for yrkesaktive, men i stedet flerdoble stønaden til foreldre uten jobb.

Forslaget om ett års jobbpermisjon med full lønn fra det gjeldende partiprogrammet er droppet i utkastet til det nye, skriver Aftenposten.

– Nå vil vi øke ytelsene til foreldre som ikke har rett til slik permisjon, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I 2011 mottok over 10.000 kvinner engangsstønad. Gruppen utgjøres til stor del av studerende, unge og enslige mødre. Har man ikke opparbeidet rett til foreldrepenger, er summen i dag på 35.000 kroner. SV vil nå øke den til bortimot 165.000 kroner.

Partiet vil gjennomføre stønadshoppet ved å sette en minsteytelse i foreldrepenger for foreldre med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Beløpet blir på nivå med dagens minstepensjon. SV framhever at barnas start i livet ikke skal avhenge av om foreldrene er i jobb.

– Vi er opptatt av at alle barn skal ha en verdig spedbarnstid og et verdig første år, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til avisa. Hun sier økningen av engangsstønaden er første steg i denne planen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2