VIL FØLGE OPP: Leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Kirsti Bergstø (SV) vil følge opp hva som skjedde med fjorårets strømseier i avtalen med Ap og Sp. Foto: Terje Bendiksby/NTB
VIL FØLGE OPP: Leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Kirsti Bergstø (SV) vil følge opp hva som skjedde med fjorårets strømseier i avtalen med Ap og Sp. Foto: Terje Bendiksby/NTB
STRØMSTØTTE:

SV vil ettergå strømseier

200 millioner kroner skulle hjelpe sosialhjelpsmottakere med strømregningen. Regjeringen kan ikke svare på om pengene har gått til formålet.

I desember i fjor fikk Sosialistisk Venstreparti (SV) gjennomslag for at kommunene skulle få 200 millioner kroner ekstra for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble enig om ekstrabevilgningen i strømstøtte-avtalen i fjor.

Men hva skjedde med SVs strømseier?

«Har ikke informasjon»

Både Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet svarer at det er bevilget 100 millioner kroner i 2021 og 300 millioner kroner i 2022 til kommunene i Sør- og Midt-Norge, for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

Regjeringen svarer samtidig at det ikke finnes rapporter på hva pengene har gått til.

«I tråd med at midlene er gitt som rammetilskudd, kreves det ingen rapportering fra kommunene på bruken av disse midlene. Vi vet derfor ikke hvordan akkurat disse midlene er brukt, og klarer ikke å skille disse utgiftene ut fra øvrige utgifter», skriver Kommunaldepartementet i et skriftlig svar til TV 2.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarer det samme:

«Departementet har ikke informasjon om kommunenes bruk av midlene.»

De understreker samtidig at kommunene alltid skal ta hensyn til strømutgifter ved vurderingen av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

SV: – Alvorlig

Det slår ikke SV seg til ro med.

SV-nestleder og leder av Arbeids- og sosialkomiteen, Kirsti Bergstø, varsler at hun kommer til å be om mer utfyllende svar fra regjeringen.

– Det er alvorlig om det er slik at de som er mest utsatt for de høye strømregningen, ikke får den støtten de burde. Vi har tidligere stilt spørsmål til regjeringen om disse sakene, og vil følge opp videre, sier Bergstø i skriftlig svar til TV 2.

Hun er tydelig på at SV vil passe på at årets gjennomslag i den nye strømstøtte-avtalen oppfylles.

– Den nye strømstøtteavtalen mellom SV og regjeringen innebærer at det midlertidige økte inntektstaket for bostøtte videreføres, og at de som søker kan motta mer i bostøtte gjennom vinteren. Det forutsetter vi at skjer, sier Bergstø.

Disse kan få bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Med bostøttekalkulatoren kan du sjekke om du kan få bostøtte.

Det er innført midlertidig økte satser for bostøtte etter avtale mellom regjeringen og SV.

Satsene gjelder i hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis for perioden oktober - desember, og utbetales i november - januar.

Hvis du får utbetalt bostøtte for oktober, vil du få 1.000 kroner i ekstra støtte. I november og desember er støtten på 1.500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

I 2022 er også inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Kilde: Husbanken

Bostøtte til 50.000 flere

SV framhevet også i fjor av at de hadde fått gjennom en økt bevilgning på «465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars, som ifølge regjeringen vil bidra til at 50.000 flere får rett til bostøtte.»

Pengene gikk til å heve inntektsgrensen for at flere kunne få krav på bostøtte.

TV 2 har spurt Husbanken om hvor mange som faktisk endte med å få mer i bostøtte etter inntektsgrensen ble hevet, i tråd med avtalen.

De har ikke tall på hvor mange nye enkeltindivider som kom inn under ordningen, og kan derfor ikke bekrefte om det er snakk om opp mot 50.000 i de aktuelle månedene.

Are Martin Sauren, som er fagdirektør for kommunikasjon i Husbanken, oppgir at det de har tall på, er at det i januar var 15.000 som kom inn under ordningen på grunn av den nye grensen.

I februar var det 19.000 og i mars var det 26.000, men blant disse kan det være flere av de samme hver måned.

– Det midlertidige regelverket har gitt mellom 13.000 og 18.000 flere husstander bostøtte per måned mellom januar og september, og dermed også ekstra strømstøtte i de månedene det har vært aktuelt, sier Sauren.