Lungesjuke fortvilar

SV krev endring: – Uverdig og usosialt

SV ber regjeringa ta umiddelbare grep etter ei ny ordning som gjer at pasientgruppe må ut med titusenvis kroner ekstra for å reise på ferie.

TRENG BEHANDLING: Gunn Myhre må ha oksygenbehandling døgnet rundt, også når ho skal ut og reise. Ei ny ordning gjer det no vanskeleg for henne å forlate landet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
TRENG BEHANDLING: Gunn Myhre må ha oksygenbehandling døgnet rundt, også når ho skal ut og reise. Ei ny ordning gjer det no vanskeleg for henne å forlate landet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi reagerer sterkt på at staten behandlar folk på denne måten. Det er uverdig og usosialt, seier Freddy André Øvstegård i SV.

Han har nyleg tatt over leiarskapet for arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget.

Noko av det første han gjer i den nye stillinga, er å be regjeringa ordne opp i det han kallar ei verkelegheitsfjern ordning.

KREV SVAR: Freddy André Lvstegård i SV krev svar frå regjeringa på kva dei skal gjere for lungepasientane. Foto: Aage Aune / TV 2
KREV SVAR: Freddy André Lvstegård i SV krev svar frå regjeringa på kva dei skal gjere for lungepasientane. Foto: Aage Aune / TV 2

– Her er forvaltninga meir opptatt av eigne system og byråkrati enn folk sine faktiske liv og behov. Folk har ikkje råd til å legge ut så store summar, men det har staten. Dette luktar skrivebord, seier Øvstegård.

Dette foreslår SV

Torsdag sende Cato Brunvand Ellingsen og Freddy André Øvstegård i SV inn følgande representantforslag:

Stortinget ber regjeringen umiddelbart instruere forvaltningen om å sikre en ubyråkratisk løsning som ikke krever økonomiske utlegg for enkeltpersoner, for folk som trenger oksygen for å få reise til utlandet.

Stortinget ber regjeringen undersøke om forvaltningen har innført andre urimelige ordninger der folk må legge ut på vegne av staten i stedet for direkte refusjoner

Må ut med fleire titals tusen

TV 2 har tidlegare fortalt om 53 år gamle Gunn Myhre som har fått ein ekstrakostnad på 34.000 kroner på turen ho hadde tenkt å ta til utlandet i sommar.

Gunn er avhengig av oksygenbehandling og treng spesialutstyr viss ho skal ut av landet.

SJUKDOM: Gunn Myhre har ein sjukdom som gjer henne avhengig av oksygenbehandling. I tillegg har ho hudsjukdommen psoriasis. Helst skulle ho reist utanlands for å behandle sjukdommen, men det har ho ikkje råd til no. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
SJUKDOM: Gunn Myhre har ein sjukdom som gjer henne avhengig av oksygenbehandling. I tillegg har ho hudsjukdommen psoriasis. Helst skulle ho reist utanlands for å behandle sjukdommen, men det har ho ikkje råd til no. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Før blei dette dekka automatisk, men no må ho legge ut og få refundert beløpet i etterkant.

I følge Helsedirektoratet kom endringa fordi den tidligare ordninga var i strid med lovverket.

For Gunn betyr det at ho ikkje har råd til å reise.

– Dei pengane har eg ikkje. Det betyr at eg må halde meg heime, seier Gunn.

Dette er saka

Pasientar som er avhengige av oksygen­behandling under reise og opphald i utlandet, har etter folketrygda rett på å få dekka utgiftene.

Tidlegare har dette blitt ordna ved at selskapa som leverer behandlinga ordnar opp direkte med Helfo.

Pasientane har demred ikkje vore nøydd til å legge ut for kostnaden, som er på alt frå 10.000 til 40.000 kroner avhengig av kor mykje ein treng og kor lenge ein skal vere vekke.

Denne ordninga vart endra ved nyttår. No må pasientane sjølv legge ut for kostnaden for så å søke refusjon.

I følgje Helsedirektoratet var dei nøydde til å endre ordninga fordi ho var praktisert i strid med regelverket. Leverandørane av oksygen skulle aldri fått direkte refusjon i utgangspunktet.

Dei undersktreker at endringa ikkje inneber at pasientane mistar retten til å få behandlinga dekka, men at dei må legge ut for beløpet i forkant, for så å søke refusjon frå Helfo.

Pasientar og pasientorganisasjonar reagerer likevel fordi det ikkje er alle som har råd til å legge ut så store summar, og dermed må halde seg heime.

Skapt reaksjonar

Endringa har skapt reaksjonar.

– Eg blir oppgitt, rysta og eigentleg ganske forbanna. seier forbundsleiar i Norges Handikapforening, Tove Linnea Brandvik.

Ho seier ho set pris på SV sitt initiativ.

– Dette må dei ta gjennom Stortinget dersom regjeringa ikkje klarar å fikse det. Det handlar ikkje om å gi folk nye rettar, men om å gi dei rettane dei allereie har.

Ho synest ikkje gunngjevinga for å endre ordninga er god nok.

– Det er ikkje pasientane som treng oksygenbehandling som har gjort feil, det er direktoratet sjølv. Då må dei no klare å rydde opp i dette før dei endrar ordninga, seier Brandvik.

KREV ENDRING: Tove Linnea Brandvik meiner forvaltninga må finne ei betre løysing som gjer at lungesjuke slepp legge ut for behandlinga på førehand. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm
KREV ENDRING: Tove Linnea Brandvik meiner forvaltninga må finne ei betre løysing som gjer at lungesjuke slepp legge ut for behandlinga på førehand. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm

Ho får støtte av lungelege og leiar for norsk forening for lungemedisin, Rune Nielsen.

– Dette er direkte usosialt. Det gjer at våre pasientar ikkje berre blir ramma av sjukdom, men og får innskrenka moglegheita til å leve det som i dag blir betrakta som eit normalt liv, seier Nielsen.

REAGERER: Leiar for norsk forening for lungemedisin, Rune Nielsen, seier dei blir kontakta av fleire fortvilte pasientar som ikkje har råd å legge ut for behandlinga, og difor ikkje kan reise på ferie til utlandet. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2
REAGERER: Leiar for norsk forening for lungemedisin, Rune Nielsen, seier dei blir kontakta av fleire fortvilte pasientar som ikkje har råd å legge ut for behandlinga, og difor ikkje kan reise på ferie til utlandet. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Vil sjå på løysing

– Vi har stor forståing for at situasjonen som har oppstått har vore ei belastning for pasientane, seier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap).

Han seier dei har likevel har vore opptatt av å sikre at praksisen er i tråd med lovverket.

LOVVERK: Statssekretær helse og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), seier dei er glade for at Helsedirektoratet vil sette i gong ein prosess som både er i tråd med lovverket og som vil fungere betre for pasientane. Foto: Per Haugen / TV  2
LOVVERK: Statssekretær helse og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), seier dei er glade for at Helsedirektoratet vil sette i gong ein prosess som både er i tråd med lovverket og som vil fungere betre for pasientane. Foto: Per Haugen / TV 2

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at dei har vore i dialog med Helsedirektoratet og presisert at gjeldande regelverk ikkje er til hinder for å inngå avtalar om direkte oppgjer med norske oksygenleverandørar.

– Vi er glade for at helsedirektoratet no opplyser at dei vil sette i gong ein prosess med å få på plass avtalar med desse leverandørane, slik at enkeltpersonar slepp å legge ut i forkant, seier Bekeng.