MINDRE MAKT: Trond Giskes (Ap) mulighet til innflytelse og makt gjennom lokallaget Nidaros kan bli begrenset av vedtektsendringer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
MINDRE MAKT: Trond Giskes (Ap) mulighet til innflytelse og makt gjennom lokallaget Nidaros kan bli begrenset av vedtektsendringer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Styret i Trøndelag Ap går inn for vedtektsendringer som kan begrense Giskes makt

Styret i Trøndelag Ap går i et internt høringsinnspill inn for nye vedtekter i Arbeiderpartiet, som vil begrense Trond Giskes makt som leder av Nidaros sosialdemokratiske forum.

Antallet medlemmer i Giskes lokallag har økt sterkt på kort tid og Nidaros skal nå ha godt over 800 medlemmer fra hele Norge.

Medlemmene som kommer fra andre steder i landet har med dagens vedtekter i Arbeiderpartiet like stor innflytelse på lokalpolitikken og fordeling av maktposisjoner i Trondheim som Ap-medlemmer som bor kommunen.

Det har skapt uro for lokaldemokratiet internt i Ap.

Styret i Trøndelag Ap har nå kommet med et innspill til et nasjonalt utvalg i partiet om å endre vedtektene for å sikre lokaldemokratiet.

– Det blir feil hvis medlemmer fra andre steder i landet skal styre politiske vedtak i Trondheim. Da er det ikke sikkert det er Trondheims politiske syn som ligger til grunn, forklarer nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellesø.

Han understreker at innspillet er en del av en intern prosess, og at Trøndelag Ap først skal ta stilling til vedtektsendringer i forkant av partiets landsmøte neste år.

Det nasjonale Ap-utvalget, som ledes av stortingsrepresentant Lubna Jaffery, har sendt et diskusjonsnotat ut på høring til hele partiorganisasjonen, og det er dette styret i Trøndelag Ap har svart på.

– Ser merkelig ut

Styret i Giskes eget fylkeslag kommer med innspill som begrenser mulighetene for at medlemmer fra et geografisk sted i Norge skal kunne bestemme politikken til Ap lokalt et helt annet sted i landet.

Du skal fortsatt kunne kunne melde deg fritt inn i et lokallag i en hvilken som helst kommune, men du må ha bostedsadresse i kommunen for å være et fullverdig medlem, foreslår styret.

Hvis du bor et annet sted, skal du ikke telle med i beregningen av antallet representanter fra lokallaget til møtene der politikken blir lagt og beslutningene tatt – representantskapsmøte, årsmøte og nominasjon. Du vil heller ikke telle med i beregningen av delegater fra fylkeslaget til landsmøtet i Ap hvis du ikke bor i fylket.

– Utgangspunktet for lokaldemokratiet er at du skal være representert der du hører hjemme. Hvis ikke får du en verden som ser merkelig ut, sier Hellesø.

Det betyr at «gjestemedlemmer» i Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim Ap som kommer fra andre steder i landet, ikke skal telles med i beregningen av hvor mange stemmer Giskes lag skal ha på partimøtene.

Giskes makt og innflytelse som leder i Nidaros sosialdemokratiske forum blir dermed begrenset.

NYE VEDTEKTER: Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune, er nestleder i Trøndelag Ap, som vil endre Aps vedtekter. Foto: Sverre Saabye / TV 2
NYE VEDTEKTER: Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune, er nestleder i Trøndelag Ap, som vil endre Aps vedtekter. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– At Nidaros har fått mange medlemmer er fantastisk, og de jobber knallgodt med politiske saker. Men det er de som bor i Trondheim som må bestemme over politiske saker i Trondheim, sier Hellesø.

Nidaros sosialdemokratiske kan derimot påvirke nasjonalt hvordan Aps energipolitikk skal være, påpeker han.

Ingen anklage

Nestlederen i Trøndelag Ap understreker at det ikke ligger noen anklager i innspillet om at Giske eller andre vil misbruke dagens vedtekter til å skaffe seg urettmessig stor makt.

– Jeg har stor tiltro til medlemmene i Nidaros, sier han.

Innspillet fra styret i Trøndelag er i bunn og grunn basert på sunn fornuft, mener Hellesø, og trekker fram Oslo kommune som et eksempel.

– Hvis en gjeng ressurssterke personer fra vestkanten samler seg og melder seg inn i det bydelslaget på østkanten som har færrest medlemmer og overtar styringen der, så vil det bryte med de lokaldemokratiske prinsippene, sier han.

Lokallagene bestemmer selv hvilke medlemmer de skal stille opp med på møtene. Men antallet blir altså begrenset hvis forslaget får flertall på Arbeiderpartiets landsmøte.

Nye tider

Hellesø, som er ordfører i Nærøysund kommune, sier at det ikke er nytt at Ap-folk melder seg inn i et lag et helt annet sted enn der de bor.

Men det har ikke vært noen stor utfordring tidligere, sier han.

– Det har vært håndterbart, men verden har forandret seg kraftig med mulighetene til å gjennomføre digitale møter, sier han.

– Jeg kunne ha holdt et gruppemøte på Nærøysund med medlemmer fra hele landet. Det eneste som kreves er at du klarer å logge deg på, sier han.

Kan få rent flertall

Dagens vedtekter innebærer at antallet representanter fra et lokallag beregnes ut fra antallet registrerte medlemmer ved det siste årsskiftet, uansett om de har adresse i kommunen, fylket eller et annet sted i landet.

Dersom Giske klarer å samle nye medlemmer like raskt framover som til nå, vil partilaget kunne ha over halvparten av det totale antallet medlemmer i Trondheim Arbeiderparti ved det kommende årsskifte.

Med dagens ordning ville i så fall Giskes lokallag kunne få rent flertall på alle møter i Trondheim Ap neste år.

Antallet delegater til partiets landsmøte beregnes ut fra antallet medlemmer i fylket, og delegasjonen fra Trøndelag Ap vil kunne øke sterkt på grunn av den voldsomme medlemsveksten i Nidaros hvis vedtektene ikke endres.

I fjor høst hadde Nidaros bare ni medlemmer, men etter at Giske overtok som leder i november, steg antallet medlemmer til 323 ved årsskiftet. Og stadig nye medlemmer melder seg inn, ifølge den tidligere Ap-nestlederen.

Dette sa Giske

Giske ønsker ikke å gi noen kommentar til diskusjonen om vedtektsendringer overfor TV 2. Men han har tidligere uttalt til avisa Nidaros at forumet har tatt forholdsregler for å forhindre fullstendig dominans i lokalpolitikken.

– Nidaros sosialdemokratiske forum er jo et lag som er mer opptatt av ideologi og store linjer enn det mange av bydelslagene gjør veldig godt, som for eksempel reguleringer, sa Giske til avisa.

Giske garanterte samtidig at laget ikke vil prøve å presse gjennom egne forslag til kandidatlister.

– Det er ikke i nominasjonsprosesser at vi skal ha fokuset vårt, og vi kommer til å støtte det som nominasjonskomiteen, forhåpentligvis enstemmig, kommer fram til, uttalte Giske.

Oljearbeidere i Finnmark

Dagens ordning har både fordeler og ulemper, sier utvalgslederen Lubna Jaffery.

– Oppsiden er at folk har frihet til å være medlem i det partilaget de selv, av ulike årsaker ønsker, uavhengig av geografi eller andre ting, sier Jaffery til TV 2.

LEDER VEDTEKTSUTVALG: Stortingsrepresentant fra Hordaland, Lubna Boby Jaffery.
Foto: Marit Hommedal / NTB
LEDER VEDTEKTSUTVALG: Stortingsrepresentant fra Hordaland, Lubna Boby Jaffery. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hun bruker oljearbeidere som eksempel på at dagens ordning kan slå skjevt ut flere veier.

Hvis oljearbeiderne fra hele landet gikk inn i et lag i Bergen Ap, ville oljearbeiderne kunne bestemme hvem som skal inn i bystyret i Bergen for Ap. Det vil igjen kunne slå ut på fordeling av delegater til landsmøtene.

– Du kunne jo bo i Hammerfest og være medlem i Oljearbeiderne i Bergen, og det ville gjøre utslag i lavere antall delegater til landsmøtet fra Finnmark Ap, sier hun.

Enestående tilfelle

Nidaros sosialdemokratiske forum regnes som et enestående tilfelle i Ap. Det er ingen andre lokallag som har så mange medlemmer bosatt utenfor kommunen at det tidligere er ansett som et demokratisk problem.

Homonettverket og Internasjonalt Forum i Oslo Ap har også medlemmer fra hele landet, men dette har ikke utløst krav om endringer.

Arbeidet med vedtektsendringer ble imidlertid satt i gang før Giske gikk inn som leder av Nidaros.

Diskusjonen startet på bakgrunn av AUFs 10-kroners verving av såkalte «introduksjonsmedlemmer», som i mange tilfeller forsvant like fort som de kom inn.

Det er ikke åpenbart at det vil være en fordel for verken Trondheim Ap eller Trøndelag Ap om 10-kroners medlemmer ikke skulle telle, ifølge Jaffery.

– Da vil AUF få færre representanter på årsmøtet i Trondheim Ap, men da vil igjen Trondheim Ap få færre stemmer i Trøndelag Ap, og fylkeslaget ville igjen få færre delegater til landsmøtet, påpeker hun.

– Utvalget har ikke konkludert på noe, understreker hun.

Jaffery-utvalget skal komme med et forslag til vedtektsendringer til Aps sentralstyre.

Endelig vedtak gjøres på Aps landsmøte i mai neste år.