Studie antyder at adenovirus kan være årsak til hepatittilfeller hos barn

Folkehelseinstituttet ber barneavdelinger vise økt årvåkenhet etter to tilfeller av akutt hepatitt i Norge, og flere i Storbritannia.

ÅRVÅKEN: Barneavdelingene ved norske sykehus bes være årvåkne etter at Britene slo alarm. i Østfold. (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
ÅRVÅKEN: Barneavdelingene ved norske sykehus bes være årvåkne etter at Britene slo alarm. i Østfold. (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX) Foto: serud, Lise

Nå viser en ny studie at ni barn fra Alabama, som alle ble rammet av akutt hepatitt, testet positivt på adenovirus 41. Barna, som var mellom ett og seks år gamle og alle var friske i forkant, er blant rundt 170 tilfeller fordelt på elleve land, ifølge oversikten til Verdens helseorganisasjon (WHO).EUs smittevernbyrå ECDC meldte imidlertid om noe høyere tall globalt i sin siste rapport, som kom torsdag og hadde tall fra 20. april.Slo alarm og mistenkte koronavirus