ÅRVÅKEN: Barneavdelingene ved norske sykehus bes være årvåkne etter at Britene slo alarm. i Østfold. (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
ÅRVÅKEN: Barneavdelingene ved norske sykehus bes være årvåkne etter at Britene slo alarm. i Østfold. (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX) Foto: serud, Lise

Studie antyder at adenovirus kan være årsak til hepatittilfeller hos barn

Folkehelseinstituttet ber barneavdelinger vise økt årvåkenhet etter to tilfeller av akutt hepatitt i Norge, og flere i Storbritannia.

Nå viser en ny studie at ni barn fra Alabama, som alle ble rammet av akutt hepatitt, testet positivt på adenovirus 41. Barna, som var mellom ett og seks år gamle og alle var friske i forkant, er blant rundt 170 tilfeller fordelt på elleve land, ifølge oversikten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

EUs smittevernbyrå ECDC meldte imidlertid om noe høyere tall globalt i sin siste rapport, som kom torsdag og hadde tall fra 20. april.

Slo alarm og mistenkte koronavirus

Folkehelseinstituttet hadde 20. april registrert to tilfeller i Norge. Alle norske barneavdelinger er bedt om å ha økt årvåkenhet etter at britene slo alarm. Akutt hepatitt er også kjent som leverbetennelse.

Studien til det amerikanske smittevernbyrået CDC dreier seg kun om utbruddet i delstaten Alabama. Tre av de ni barna fikk leversvikt og to måtte gjennomgå transplantasjon. Alle har siden blitt friske, eller på bedringens vei.

– På dette tidspunktet tror vi at adenovirus kan være årsaken til disse tilfellene, men andre mulige miljø- og situasjonsfaktorer blir også undersøkt, sier CDC i en uttalelse.

Adenovirus 41 er kjent for å forårsake gastroenteritt, også kjent som mage-tarmkatarr, men er «vanligvis ikke kjent som en årsak til hepatitt hos ellers friske barn», skriver CDC.

Eksperter har tidligere pekt på en forbindelse mellom adenovirus og koronavirus som en mulig forklaring.