Studenter sliter psykisk: – Alvorlig folkehelseutfordring

Én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse, ifølge ny undersøkelse. – Må ta det på stort alvor, sier forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

STUDENTER: 10.000 studenter har svart på undersøkelsen. Dette bildet er fra fadderuken i Bergen i 2020. Foto: Eivind Senneset / NTB
STUDENTER: 10.000 studenter har svart på undersøkelsen. Dette bildet er fra fadderuken i Bergen i 2020. Foto: Eivind Senneset / NTB

33,9 prosent av norske studenter kan ha en nåværende psykisk lidelse. Det kommer fram i en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), gjennomført av Folkehelseinstituttet.

Over 10.000 studenter har svart på undersøkelsen, som er gjennomført ved at studentene har svart digitalt på et kartleggingsverktøy utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en pressemelding sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT, at dette er første gang forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter blir undersøkt på denne måten.

– Tallene viser at omtrent en av tre studenter oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse ifølge det diagnostiske kartleggingsverktøyet vi har benyttet, sier hun.

Overrasket

Undersøkelsen viser at angst- og depresjonslidelser er mest utbredt. I tillegg til at én av tre kan ha en nåværende psykisk lidelse, kommer det fram at over halvparten av studentene kan ha hatt en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året.

OVERRASKET: Styringsgruppeleder Kari-Jussie Lønning er overrasket over resultatet av undersøkelsen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
OVERRASKET: Styringsgruppeleder Kari-Jussie Lønning er overrasket over resultatet av undersøkelsen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I pressemeldingen sier Lønning at de høye tallene overrasket dem.

– Studenter som opplever alvorlige psykiske lidelser står overfor en rekke hindringer som kan påvirke deres akademiske prestasjoner, livskvalitet og langsiktige trivsel, sier hun.

SHoT har også tidligere vist at mange studenter rapporterer om psykiske plager.

– Folkehelseutfordring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) sier at det gir grunn til bekymring at så mange studenter rapporterer at de har en psykisk lidelse.

– Undersøkelsen gir et bilde av en alvorlig folkehelseutfordring, som vi må håndtere i fellesskap. Når så mange unge mennesker rapporterer at de sliter med ulike psykiske plager, må vi som samfunn ta det på stort alvor, sier hun.

ALVORLIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier resultatene av undersøkelsen må tas på alvor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
ALVORLIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier resultatene av undersøkelsen må tas på alvor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Borch mener det ikke bare kan beskrives som et «studentproblem» at så mange unge mennesker sliter psykisk.

– Samtidig skal vi ta på stort alvor at det å være student kan være krevende. En studiehverdag med mye selvstendig arbeid, høyt prestasjonspress og et liv lenger unna familie og venner kan gjøre det ekstra tøft å være student.

– Søk hjelp tidlig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse, med mål om å både bygge lavterskeltilbud og styrke tilbudet til dem som trenger hjelp over tid.

– Unge voksne må også ha god kunnskap om hvordan man kan ta gode valg for egen helse. Det gir evne til å håndtere motgang og belastninger, ikke bare som student, men gjennom hele livet, sier hun.

Kjerkol understreker også at det er viktig å søke hjelp tidlig.

– Studenter kan få hjelp av fastlegen sin, av helse- og omsorgstjenesten i kommunen der man studerer, gjennom henvisning til spesialisthelsetjenesten eller av helsetilbudet som tilbys av studentsamskipnaden.