Strømstans rammer gasseksport

En strømkollaps på Heimdal-plattformen lammer gasseksporten fra flere felt i Nordsjøen. Norsk gasseksport er redusert med mer enn 10 prosent.

Gassrørledningen Vesterled til St. Fergus i Skottland er nå stengt ned. Rørledningen, som går fra Heimdal-feltet til St. Fergus-terminalen, frakter hvert døgn 36 millioner kubikkmeter gass fra felt som Oseberg, Heimdal, Vale og Skirne.

– Stigerørsplattformen på Heimdal-feltet er et viktig knutepunkt i det norske gassystemet, sier Kjell Varlo Larsen i Gassco, det statlige selskapet som har operatøransvaret for gasstransportsystemet på norsk sokkel, til Petro.no.

I det siste har eksporten fra norsk sokkel ligget på godt over 300 millioner kubikkmeter gass per døgn. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2