BØR BETALE TILBAKE: Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen som representerer strømselskapene, mener åpenbare lovbrudd må beklages og at kunder i noen tilfeller bør få tilbakebetalt penger. Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix
BØR BETALE TILBAKE: Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen som representerer strømselskapene, mener åpenbare lovbrudd må beklages og at kunder i noen tilfeller bør få tilbakebetalt penger. Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix
Energi Norge:

Strømselskapene bør betale tilbake til kundene

– I de tilfeller det påvises lovbrudd, bør selskapene åpenbart betale tilbake unødig pålagte kostnader, mener Energi Norge.

Kritikken mot strømselskapene som Forbrukertilsynet fremmer overfor TV 2 blir tatt på fullt alvor av selskapenes medlemsorganisasjon.

– Energi Norge kan ikke akseptere at våre medlemmer gjør lovbrudd. Vi gir tilsynet full støtte til å slå ned på lovbrudd, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Energi Norge er tilsluttet NHO og er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer strømselskapene.

Hardere i klypa

– Vi har i flere år etterlyst at myndighetene skal bli hardere i klypa, sier Møller til TV 2.

BØR BEKLAGE: Det sier Ulf Møller i Energi Norge om strømselskapenes lovbrudd.
BØR BEKLAGE: Det sier Ulf Møller i Energi Norge om strømselskapenes lovbrudd.

Energi Norge sitter ikke med noen oversikt når det gjelder omfang på lovbrudd.

– Vi har tillit til at Forbrukertilsynet gjør en grundig og god jobb, og ser ingen grunn til å betvile påstanden om at mange har opptrådt ulovlig. Det som skjer nå, hilser vi velkommen, sier Møller til TV 2.

– Beklager

– Hvis strømleverandørene har begått lovbrudd, beklager vi på vegne av bransjen. Lovbrudd er uansett uakseptabelt, sier Møller.

Energi Norge jobber aktivt for et bedre og åpnere strømmarked, og Møller sier «Trygg strømhandel» er det viktigste virkemiddelet.

– Der innførte vi i fjor krav som lå langt foran lover og regler. Etter endringen av prisforskriften og avregningsforskriften fra 1. november i år, lager vi nå ytterligere krav som vil kreve at strømleverandørene må strekke seg, forklarer Møller.

Bør straffes og beklages

Til TV 2 har Møller og Energi Norge et klart budskap:

Rene lovbrudd bør både straffes og beklages.

– Bør selskaper i noen tilfeller betale tilbake deler av beløp som knytter seg til unødige pålagte utgifter, i saker hvor det åpenbart handler om villedende markedsføring og påvist lovbrudd?

– I de tilfeller det påvises lovbrudd, bør selskapene åpenbart betale tilbake unødig pålagte kostnader.

Møller påpeker at såkalt villedende markedsføring er mer utfordrende.

– Mange av våre medlemmer vil hevde at de har både markedsført og informert kundene godt. Samtidig har strømmarkedet vært et nedprioritert område for mange kunder siden vi historisk har hatt lave priser i Norge.

Kundene har også et selvstendig ansvar for å lese gjennom vilkårene de får tilsendt, noe mange ikke har gjort. Samtidig mener Energi Norge at informasjonen fortsatt kan bli bedre.

– Noe vi jobber med gjennom Trygg strømhandel.

Ingen grunn til å betvile

Møller mener beskrivelsen til Forbrukertilsynet virker «veldig generell», men mener det er grunn til å tro at enkelte selskaper har opptrådt som beskrevet.

– Vi har ingen grunn til å betvile Forbrukertilsynet. Samtidig beskrives det lovbrudd uten at det er nærmere beskrevet hvilke, eller om det er åpenbart at kundene har tapt penger på det.

Ifølge tall fra Energi Norge er nesten 80 prosent av forbrukerkundene på en spotprisavtale.

– Der konkurrerer leverandørene om påslaget. Gjennom Trygg strømhandel skal dette oppgis. Så kan det være mange lovbrudd som ikke direkte slår ut i prisen, men uansett aksepterer vi ikke lovbrudd.

Energi Norge har innført virkemiddelet Trygg strømhandel for å unngå tilstander som Forbruketilsynet har avslørt.

Forbyr dørsalg av strøm

– Selv om bare 23 selskaper er med, representerer de nesten to millioner kunder, av totalt 2,5 millioner kunder. Vi skjerper nå kravene til Trygg strømhandel og forbyr eksempelvis dør- og gatesalg. Vi vet at dette er kanskje det største bidraget til klager, hvor det ofte blir påstand mot påstand, sier Møller og påpeker at Energi Norge ønsker å samarbeide tettere med Forbrukertilsynet fremover.

Relatert

Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2