I VEKST: Trond Giske-styrte Nidaros sosialdemokratiske forum har på kort tid vokst til å bli Norges største politiske lokallag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
I VEKST: Trond Giske-styrte Nidaros sosialdemokratiske forum har på kort tid vokst til å bli Norges største politiske lokallag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte:

Strid om Giske-makt blusser opp igjen

Trondheim Arbeiderparti vil at partimedlemmer som bor i et annet fylke enn lokallaget de tilhører, ikke skal telle.

– Ingen kommentar.

Det er alt leder Gunn Elin Høgli i Trondheim Arbeiderparti vil si om forslaget hennes eget kommunelag har fremmet for fylkesårsmøtet i Trøndelag.

Spørsmålet er hvor stor innflytelse Trond Giske og hans nye lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum skal få i Ap.

Heller ikke Giske vil forklare hva som er i gjære.

– Vi kommer ikke til å ta de diskusjonene i mediene. Vedtektene til Arbeiderpartiet har ingen betydning for vår oppslutning. Vi må snakke om folks liv. Politikk må handle om folk og deres hverdag, ikke om politikere, vedtekter og partiet, sier Giske til TV 2.

– Men det er dere selv som tar dette forslaget inn i møtet?

– Jaja. Det hører jo hjemme her på møtet. Men det hører ikke hjemme i en offentlig debatt for å få velgerne tilbake.

Strid om fjernmedlemmer

For å forklare saken, må vi ta to skritt tilbake.

Bakteppet er at Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim på kort tid har vokst til å bli Norges største politiske lokallag. Nidaros har passert 3.000 medlemmer, og av disse kommer mer enn 2.000 fra andre steder enn Trondheim.

ÆRESGJEST: Kunnskapsminister Tonje Brenna var invitert til å holde tale på årsmøtet til Trøndelag Ap lørdag. Her sitter hun sammen med fylkesleder og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Brenna er nå favoritt til å bli ny nestleder i Ap. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
ÆRESGJEST: Kunnskapsminister Tonje Brenna var invitert til å holde tale på årsmøtet til Trøndelag Ap lørdag. Her sitter hun sammen med fylkesleder og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Brenna er nå favoritt til å bli ny nestleder i Ap. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Et enstemmig landsstyre i Arbeiderpartiet innstilte tidligere i år til landsmøtet i mai at vedtektene skal endres slik at medlemmer teller i den kommunen de bor i.

Hvis et medlem i Nidaros for eksempel bor i Oslo, betyr det at medlemmet skal telle til Oslo Arbeiderparti når representasjonen til fylke og landsmøte skal beregnes.

Nå har Trondheim Arbeiderparti fremmet et alternativt forslag:

«Bare de som både har medlemskap og bostedsadresse i samme kommune, teller med i beregning av delegater til kommuneparti og fylkesparti. Bare de som har medlemskap og bostedsadresse i samme fylke, teller med i beregning av landsmøtedelegater.»

Konsekvensen av dette forslaget vil bli at Nidaros-medlemmer som bor utenfor Trøndelag, ikke vil telle i det hele tatt. Da vil de heller ikke gagne lokallag andre steder i landet.

Har kjempet for full representasjon

Forslaget skal opp til behandling på fylkesårsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti søndag. Der har Trondheim Ap rent flertall.

PÅ PLASS: Trond Giske på fylkesårsmøtet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
PÅ PLASS: Trond Giske på fylkesårsmøtet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Giske har tidligere kjempet for full representasjon for sine medlemmer. Til Adresseavisen sier han at det primære standpunktet til Nidaros er at medlemmene skal få velge selv om de vil bli representert der de bor, eller der de er medlem.

Det var Adresseavisen som meldte om Trondheim-forslaget først.

Giske ønsker ikke å gå inn i saken overfor TV 2.

– Her på årsmøtet kommer vi til å håndtere den saken, sier han.

– Men politikk må handle om det som er viktig i folks hverdag. God skole til ungene, en trygg eldreomsorg, at strømprisen kommer ned, og at pensjonen ikke blir spist opp av inflasjon. Det er viktig for folk.

GÅR MOT TRONDHEIM: Fylkesleder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap støtter den modellen landsstyret har foreslått for representasjon i partiet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
GÅR MOT TRONDHEIM: Fylkesleder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap støtter den modellen landsstyret har foreslått for representasjon i partiet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Fylkeslederen støtter landsstyret

Fylkesleder Ingvild Kjerkol mener landsstyrets forslag er det beste alternativet.

Dermed går hun mot forslaget fra Trondheim.

– Ja, jeg er ikke enig i det forslaget. Men det blir behandlet på vanlig måte, som alle forslag i årsmøtet. Det er helt vanlig å være uenig om ting i politikken. Det er derfor vi diskuterer oss fram til løsninger, og så vil årsmøtet fatte sin beslutning i morgen, sier Kjerkol til TV 2.

– Og der har Trondheim Ap flertall?

– Trondheim Ap har mange delegater. De har 114 delegater av 224, sier Kjerkol.

– Det er også fordi de har hatt en stor medlemsvekst i Nidaros sosialdemokratiske forum, hvor vedtektene i dag legger opp til at alle medlemmer teller når Trondheim får representasjon, påpeker hun.

SUPERHELG: Innlandet Ap holdt fylkesårsmøte samtidig med Trøndelag Ap lørdag. På møtet i Innlandet var partisekretær Kjersti Stenseng blant deltakerne. Foto: Simen Askjer / TV 2
SUPERHELG: Innlandet Ap holdt fylkesårsmøte samtidig med Trøndelag Ap lørdag. På møtet i Innlandet var partisekretær Kjersti Stenseng blant deltakerne. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mener alle må telle

Også partisekretær Kjersti Stenseng forsvarer det forslaget landsstyret er gått inn for – altså at du teller der du bor.

– Det tar utgangspunkt i at alle medlemmer skal ha like rettigheter der de er medlemmer, men også at de skal telle likt inn i uttelling til andre møter, inn i fylkesparti og nasjonalt. Jeg mener fortsatt at det er den beste modellen, sier hun.

Den modellen som diskuteres i Trøndelag nå, er en modell der enkelte medlemmer ikke skal telle, påpeker Stenseng.

– Jeg tror det er positive og negative sider ved alle modeller, sier hun.

– Men det grunnleggende prinsippet for meg er at alle medlemmer skal ha like rettigheter.