streik-lønn-uenige-F - Aasrud ber fagbevegelsen sjekke fasit om lønnsgapet

Unio godtar ikke at lønnsgapet til privat sektor fortsetter å øke. Men lønnsveksten i offentlig sektor holder godt tritt med industrien, og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) ber derfor fagbevegelsen sjekke fasit.

For ifølge tallene i Teknisk beregningsutvalgs rapporter hadde industriarbeiderne 51 prosent høyere lønn i 2011 enn ti år tidligere. Tar man med de bedre lønnede funksjonærene, har industrien en lønnsøkning på 57 prosent det siste tiåret. I den samme perioden økte statsansatte lønna med 58 prosent og kommuneansattes lønn økte med 56 prosent, skriver Klassekampen.

– Det er dette jeg har prøvd å få fram. Jeg har registrert at streikelederne har hevdet at offentlig ansatte har sakket akterut, men det stemmer rett og slett ikke, sier Aasrud til avisen. Hun er nå i tallkrig med arbeidstakerorganisasjonene, som er på full fart til å rulle ut en omfattende streik.

Tallene fra TBU omfatter både sentrale og lokale tillegg.

– I den grad det finnes en fasit for den faktiske lønnsveksten, må det være TBU-rapportene. Den sitter alle organisasjonene med, og den har alle parter skrevet under på. Da synes jeg det er rart at man ikke bare kan slå opp i tabellen, mener Aasrud.

Leder Tone Rønoldtangen i LO Stat vedgår at lønnsnivået i industrien ikke har reist fra de statsansatte de siste ti årene.

– Det er en grunn til at vi har holdt tritt med industrien, og det er at vi har fått gjennomslag for å regne med også industrifunksjonærene når vi skal finne ut hva frontfagsrammene er. Hadde vi ikke gjort det, ville vi ligget dårligere an, sier Rønoldtangen til Klassekampen.

Aasruds siste forslag til de statsansatte var en lønnsvekst på 3,96 prosent. Rønoldtangen regner med at den private industrien tilbyr 4,15 prosents lønnsvekst når tilleggene regnes med. Derfor frykter hun at lønnsgapet vil bli større igjen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2