streik-kasse-F - Streiker – men taper ikke en krone

Med stappfull streikekasse kan de over 50.000 streikende legge ned arbeidet og heve tilnærmet full lønn.

Rundt 50.000 personer fra LO, Unio og YS er nå i streik i stat og kommune.

– De får nettolønn. De får altså lønnen sin fratrukket skatt, sier Stein Erik Syrstad, informasjonssjef hos LO Stat, til NA24.

Jens Christian Batt, leder i konfliktutvalget i YS, sier at deres medlemmer ikke skal tape på å streike.

– De får utbetalt netto lønn, samt et påslag for reduserte feriepenger, sier Batt.

Også hos Unio får man godt betalt for å streike.

– Det vil variere for hvert enkelt forbund, men generelt kan jeg si at streikelønnen skal være lik eller tilnærmet lik normal lønn, sier kommunikasjonssjef Christian-Marius Stryken.

Streikekassene virker like fulle som pågangsmotet til de streikende.

YS vil ikke opplyse om hvor stor streikekasse de har, da det er interne opplysninger, men sier at de regner med en langvarig streik.

– Det er ikke pengene det står på, sier Batt i YS.

Syrstad sier at de ikke har streiket på 28 år, uten at det betyr at de kan streike i 28 år.

– Men vi er i hvert fall ikke nødt til å sette oss ned nå for å telle penger, sier Syrstad.

Hos Unio varierer størrelsen på streikekassene.

– Det er vanskelig å si hvor stor streikekassa er, ettersom det også vil variere for hvert forbund, sier Stryken. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2