Omstridt toginnkjøp:

Stortingsopprør mot statsråd

Et stortingsflertall krever svar fra samferdselsministeren etter milliardinnkjøp av fjerntog som ikke er tilpasset rullestolbrukere.

VIL STOPPE INNKJØP: Et stortingsflertall krever nå svar fra samferdselsministeren på en rekke spørsmål om de omstridte fjerntogene og prosessen i forkant. Foto: Illustrasjon: Stadler/TV 2
VIL STOPPE INNKJØP: Et stortingsflertall krever nå svar fra samferdselsministeren på en rekke spørsmål om de omstridte fjerntogene og prosessen i forkant. Foto: Illustrasjon: Stadler/TV 2

Bråket rundt regjeringens milliardinnkjøp av 17 nye fjerntog fortsetter.

Nå krever et stortingsflertall at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svarer på åtte konkrete spørsmål knyttet til prosessen og togkjøpet.

Årsaken er at de nye fjerntogene ikke er tilstrekkelig tilpasset rullestolbrukere.

MÅ SVARE STORTINGET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må svare Stortinget på spørsmål knyttet til den etter hvert omdiskuterte fjerntog-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen
MÅ SVARE STORTINGET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må svare Stortinget på spørsmål knyttet til den etter hvert omdiskuterte fjerntog-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Uholdbart

– Det er fullstendig uholdbart å i det hele tatt tenke på og kjøpe tog som ikke er universelt utformet i 2023, sier Mona Fagerås, samferdselspolitiske talsperson for SV.

Et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti og MDG har nå sendt statsråden et brev.

KREVER SVAR: Mona Fagerås (SV) har sammen med sju andre stortingsrepresentanter sendt brev til samferdelsesministeren..
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
KREVER SVAR: Mona Fagerås (SV) har sammen med sju andre stortingsrepresentanter sendt brev til samferdelsesministeren.. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

Her blir det påpekt at «Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.»

For å komme inn og ut av togene som koster åtte milliarder kroner, vil rullestolbrukere være avhengig av heis og assistanse.

Løfte hver stein

Det statseide selskapet Norske tog har inngått kontrakt om innkjøp av nye fjerntog av typen Stadler «Flirt Nordic Express».

«Til tross for tidligere lovnader fra Norske tog om universell utforming, har de valgt en løsning med to trinn for på/avstigning.», heter det i brevet.

– Når Norske Tog likevel har inngått en kontrakt om kjøp av 17 fjerntog som ikke er universelt utformet, må vi fra Stortingets side løfte hver eneste stein for å finne ut om dette er mulig å få gjort noe med, forklarer Fagerås.

Partiene ber nå samferdselsministeren svare på spørsmål for å avklare hva som er gjort for å sikre en ryddig prosess.

Åtte spørsmål til samferdelseministeren:

På vegne av partiene Høyre, FrP, SV, Venstre, Rødt, KrF, og MDG ber vi derfor statsråden besvare følgende spørsmål:

1. Hvilke konkrete styringssignaler og krav er Norske Tog AS underlagt knyttet til anskaffelse av materiell til persontrafikk i Norge, med tanke på universell utforming?

2. Hvilke konkrete krav til universell utforming ble stilt i anbudsdokumentene fra Norske Tog AS, og hvilke krav eller styringssignaler har departementet og direktoratet stilt?

3. Har statsråden gjort undersøkelser om hvorvidt det finnes leverandører av tog i verden som kan levere langdistansetog som gir trinnfri atkomst og likestilt bruk av alle funksjonene i toget for alle, slik at togene er universelt utformet?

4. Universell utforming forutsetter at alle mennesker skal kunne bruke løsningen på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Likestillings- og diskrimineringsloven gir plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Et langdistansetog har funksjoner som sovekupe, dyrevogn, familievogn og vogn med reclinerseter. Hvilken konkret vurdering av dette er gjort av Norske Tog, og er disse vurderingene klarert med departementet eller direktoratet?

5. Dersom det kjøpes inn tog som ikke har universell utforming vil operatørene likevel ha en plikt til å levere en tjeneste som er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven. Hvilke vurderinger er gjort knyttet til om operatørene vil gjøre seg skyldig i brudd på likestillings- og diskrimineringslovens krav dersom de bruker togsettene Norske Tog AS ønsker å kjøpe?

6. Jernbanedirektoratet sier følgende i Vedlegg 8: Universell utforming Jernbanesektorens svar på prioriteringsoppdraget Nasjonal transportplan 2025-2036: Norske tog AS har ansvaret for det rullende materiell på det norske jernbanenettet. Dette innebærer at universell utforming som omfatter adgang til vognmateriell, tillater bevegelse mellom vogner og seterader inne i passasjervogner. Hvilke vurderinger har statsråden gjort knyttet til denne forpliktelsen?

7. Det sies at en ny anbudsrunde vil gi en forsinkelse på 2 år. Levetiden på togene strekker seg opp mot 40 år. Vil statsråden sørge for at det stilles absolutte krav om universell utforming ved bruk av opsjonen på togsett ut over de 17 bestilte?

8. Har statsråden pålagt Norske Tog AS å gå i dialog med leverandøren for å undersøke muligheten for universell utforming av de 17 bestilte togene?

Les svar fra samferdselsdepartementet lenger nede i saken.

SV krever stans

– Vi i SV mener kontrakten må brytes og at en legger ut ett nytt anbud med tydelig krav om universell utforming på alle 100 nye fjerntog, understreker Fagerås overfor TV 2.

Dersom et kontraktsbrudd blir uforholdsmessig dyrt og de første 17 leveres uten universell utforming, ser hun for seg en alternativ løsning:

– Det er at stilles krav om universell utforming på de resterende togsettene vi har opsjon på, forklarer Fagerås.

LEKRE KUPEER: Moderne og innbydende - men ikke rullestolvennlig, i følge FFO og NHF. Foto: Illustrasjon Stadler
LEKRE KUPEER: Moderne og innbydende - men ikke rullestolvennlig, i følge FFO og NHF. Foto: Illustrasjon Stadler

Bomkjøp

– Dette bomkjøpet er samferdselsministerens ansvar. Vi er glade for at stortingsflertallet nå forlanger svar, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

FORNØYD: Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, er godt fornøyd med at stortingsflertallet tar tak i fjerntogsaken. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm
FORNØYD: Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, er godt fornøyd med at stortingsflertallet tar tak i fjerntogsaken. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm

– Dette viser at flertallet på Stortinget ikke er villig til å sitte stille mens regjeringen gjør kanskje norsk samferdselshistories største bomkjøp, sier Brandvik til TV 2.

Også Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har reagert kraftig på løsningen.

– Dette er en fullstendig uakseptabel tilgjengelighetsløsning, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til TV 2.

– Tydelig signal

De åtte stortingspolitikerne har et klart budskap:

«Av hensyn til vurdering av veien videre i denne saken, ber vi om svar så snart som mulig».

I 2021 vedtok et enstemmig storting følgende under behandlingen av Nasjonal Transportplan: «Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035.»

Likevel er ikke universell utforming blir satt som krav i anbudet. Det stiller nå en rekke partier på Stortinget seg svært undrende til.

Likestillings- og diskrimineringsloven om universell utforming:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.»

– Dette brevet er ett tydelig signal om at ministeren må se på saken på nytt. Og ettersom det er et flertall på Stortinget som sender dette brevet så tror jeg ministeren forstår at vi kan komme tilbake med ett krav om å gjøre noe med dette kjøpet og at vi i alle fall ikke kan godta at der blir kjøpt flere tog som ikke er universelt utformet, presiserer Fagerås.

– Skal svare

– Departementet mottok spørsmålene fra stortingsgruppene på tirsdag. De skal naturligvis sørge få gode svar på disse spørsmålene, opplyser statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet.

I e-post forklarer Kroglund at de nye fjerntogene er Norges mest kompliserte toganskaffelse noensinne. Togene fungere både som dag- og nattog og skal tåle tøffe norske forhold ved kjøring i høyfjellet på vinterstid.

FØLGER OPP: statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet. Foto: Heiko Junge
FØLGER OPP: statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet. Foto: Heiko Junge

– Dette legger en del tekniske premisser for utformingen av toget, særlig plassering av hjul, understell og nødvendig teknisk utstyr, slik at gulvhøyden ved dørene må være høye. Det tar tid å anskaffe tog og prosessen har gått på tvers av regjeringer. Regjeringen Solberg fremmet høsten 2021 forslag om å anskaffe togene i sitt forslag til statsbudsjett for 2022, skriver hun.

– Statsråden har ansvar for å følge opp denne saken videre. Samferdselsminister Nygård ønsker en bedre dialog med Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og vil invitere til et dialogmøte over sommeren, avslutter Kroglund.