Stortinget vil ikke vente på FN-svar om reinslakt: – Vondt å se

Flere tar til orde for at Stortinget burde vente med tvangsvedtaket om å slakte Jovsset Saras reinflokk, til FN har behandlet saken.

For fem år siden nektet den unge reineieren Jovsset Anta Sara (26) fra Kautokeino å etterkomme et pålegg om å redusere sin reinflokk. Staten ønsket en frivillig reduksjon av antallet rein for å få til en mer bærekraftig drift, men Sara mente at statens krav ville presse han ut av næringen han var født inn i.26-åringen vant fram i ting- og lagmannsrett, men i Høyesterett fikk staten medhold i sitt krav om en reduksjon av hans flokk til 75 dyr. Den unge reineieren tok saken til FNs menne
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2