TV 2 erfarer:

Stortinget vil gripe inn mot dagligvarekjedenes markedsmakt

En samlet opposisjon på Stortinget sikrer flertall for strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen.

MAKT: Opposisjonen på Stortinget vil ha strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen. Foto: Meek, Tore
MAKT: Opposisjonen på Stortinget vil ha strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen. Foto: Meek, Tore

HFlertallet består av opposisjonspartiene, inkludert SV. Partiene er enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene Coop, Rema og Norgesgruppen å gi en saklig begrunnelse for prisforskjeller.Næringskommiteen på Stortinget har frist til 19. mai med å gi en innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense matvarekjedenes markedsmakt.Nå har opposisjonen samlet seg om flere forslag for å styrke konkurransen.- Det er få aktører og høye matvarepriser sammenlignet m