løfter samværssabotasje på agendaen:

Stortinget griper inn for å stoppe samværssabotasje

Stortinget ber nå regjeringen utrede strengere sanksjoner som kan motvirke samværshindring. Regjeringen må også utrede bidragsreglene slik at ikke økonomi blir en drivende faktor for samværshindring.

STORTINGET VIL STOPPE SAMVÆRSSABOTASJE: Stortinget ber regjeringen utrede strengere sanksjoner for å forebygge og stoppe samværshindring. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
STORTINGET VIL STOPPE SAMVÆRSSABOTASJE: Stortinget ber regjeringen utrede strengere sanksjoner for å forebygge og stoppe samværshindring. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

I flere reportasjer har TV 2 satt søkelys på samværssabotasje og ulike problemstillinger hvor barn og foreldre urettmessig hindres i å ha samvær.Dagens bidragssystem er også blitt sterkt kritisert fordi det oppfattes å stimulere til og «premiere» samværssabotasje. Foreldre som utsettes for samværssabotasje, får i dag krav om å betale høyere barnebidrag.Flere stortingspolitikere har det siste halve året stilt en rekke spørsmål til barne- og familieministeren som omhandler ulike s