Stortinget gransker Treholt-overvåking

Stortingets EOS-utvalg har på eget initiativ besluttet å granske overvåkingspolitiets metodebruk i Treholt-saken.

Bakgrunnen for gjennomgangen er påstander om ulovlig overvåking av Arne Treholt.

Beslutningen ble fattet i et møte i EOS-utvalget onsdag. EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

- Utvalgets oppgave er å føre regelmessig tilsyn med EOS-tjenestene. Det skal ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk, heter det i en pressemelding fra utvalgsleder Helga Hernes. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2