Kilder til TV 2:

Støre ville ikke frede Ap-ledelsen i internt møte

I sitt møte med valgkomiteen i Arbeiderpartiet valgte partileder Jonas Gahr Støre å gi beskjed om at han ikke vil dele noen preferanser for hvem som skal sitte i den nye partiledelsen.

PÅ VALG: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, her på Aps landsstyremøte i Oslo i februar i år. Foto: Terje Pedersen
PÅ VALG: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, her på Aps landsstyremøte i Oslo i februar i år. Foto: Terje Pedersen

Bak lukkede dører inne på møterommet møtte Støre opp onsdag 15. mars klokken 16.30 for å dele sine tanker og svare på spørsmål om situasjonen partiet står i og om veien videre foran de elleve medlemmene av valgkomiteen i Ap.

Selvkritisk Støre

Støre innledet med å være svært selvkritisk på egne og partiets vegne, og viste til den elendige situasjonen partiet står i på målingene, forteller kilder som deltok på møtet og kilder som har fått gjenfortalt seansen. I mars måned hadde Ap et snitt på 17,1 prosents oppslutning, ifølge nettstedet Pollofpolls.

Men da samtalen mellom ham og komiteen dreide seg inn på spørsmålet om hvordan sentralstyret og partiledelsens sammensetning bør se ut etter Aps landsmøte i 4.-6. mai, var beskjeden fra Støre knapp, forteller TV 2s kilder.

Vil ikke ta stilling

Støre sa at ettersom partiet nå er i regjering, mener han det er behov for å ha to nestledere. Og han ba valgkomiteen i sitt arbeid legge vekt på to hensyn når de nå skal sette sammen sentralstyret og partiledelse: «fornyelse og samlende», ifølge TV 2s kilder.

Men hva dette betyr, blir tolket svært ulikt. Mens enkelte peker på Hadia Tajik og mener hun er en splittende kandidat, viste TV 2s måling søndag at Kjersti Stenseng er den kandidaten til Ap-ledelsen som er mest splittende og har lavest støtte blant Aps egne velgere.

Andre kilder TV 2 har snakket med tolket Støres beskjed som et ønske om at valgkomiteen må legge frem en enstemmig innstiling – noe som vil utelukke kandidater som ikke kan oppnå dette i komiteen.

KVINNEMAKT: Nestlederkandidatene Tonje Brenna (til venstre) og Hadia Tajik (nummer tre fra venstre) sammen med blant andre valgkomiteens og LOs leder Peggy Hessen Følsvik på et arrangement på kvinnedagen 8. mars i år. Foto: PRIVAT
KVINNEMAKT: Nestlederkandidatene Tonje Brenna (til venstre) og Hadia Tajik (nummer tre fra venstre) sammen med blant andre valgkomiteens og LOs leder Peggy Hessen Følsvik på et arrangement på kvinnedagen 8. mars i år. Foto: PRIVAT

Komiteen avgjør

De siste ukene har mange både i og utenfor Ap stilt spørsmål ved hva Støre selv mener om partiledelsen, og hvilken betydning det vil få for valgkomiteens arbeid. Ønsker Støre å få Hadia Tajik tilbake i ledelsen? Mener Støre det er riktig å fortsette med Kjersti Stenseng som partisekretær?

Men i møtet med valgkomiteen var Støre, etter det TV 2 får opplyst, klar på at han ikke vil ha noen mening utover de generelle rådene eller legge føringer for valgkomiteen på hvem som skal sitte i partiledelsen.

– Jeg overlater det fullt og helt til dere, skal Støre ha sagt til valgkomiteen, ifølge TV 2s kilder.

Støre skal ha gitt samme beskjed også i sine samtaler direkte med valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, erfarer TV 2.

Tolkes ulikt

Fraværet av signaler fra Støres side skaper på den ene siden åpning for utskifting av Stenseng og Skjæran, og på den andre siden rom for at det ikke skjer noe annet enn at ledelsen blir utvidet med Brenna som nestleder, i tillegg til Skjæran.

Til NRK fortalte Støre onsdag dette om sitt møte med valgkomiteen:

– Jeg har vært i valgkomiteen og delt hva jeg mener om hvilke kvaliteter vi trenger nå. Og jeg har ikke nevnt ett navn, og det har jeg ikke tenkt å gjøre heller, sa Støre.

Det er ikke uvanlig at en partileder kan ha preferanser om hvordan laget under han skal se ut. Foran Ap-landsmøtet i 2014 valgte Støre personlig å gripe rett inn i prosessen om valg av ny nestleder. Den gang kontaktet han flere medlemmer av valgkomiteen og ga beskjed om at han ønsket Hadia Tajik som ny nestleder i Ap, ifølge boken «Tillitsmannen» av tidligere Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein. Det skjedde på bekostning av nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt og tidligere stortingsrepresentant Jette F. Christensen – som den gang begge var kandidater til vervet.

Maktkamp om gjenvalg

Tilbake til nåtid har Støre selv stilt seg tilgjengelig for gjenvalg som Aps leder, og ingenting TV 2 kjenner til tilsier at han ikke vil få en enstemmig innstiling fra valgkomiteen.

Men derfra og ut er ikke valgkomiteens vei like enkel. Også nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng har bedt om å bli gjenvalgt, men som TV 2 har fortalt har en rekke lokallagsledere i partiet sagt at de ønsker utskiftninger i partiledelsen – og pekt spesifikt på at de ønsker Stenseng og Skjæran ut.

Mens Skjæran ble satt inn som erstatter etter at Trond Giske gikk av som nestleder i januar 2018, er Stenseng i ferd med å bli etterkrigstiden tredje lengst sittende partisekretær. Hun har sittet i snart åtte år på posten.

En rekke navn blir i Arbeiderpartiet nå diskutert uformelt som mulige kandidater til å overta jobben som partisekretæren. Den tilsynelatende mest omtalte kandidaten er Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen (50).

POPULÆR: Ordfører i Tana kommune og tidligere Ap-nestleder og statsråd, Helga Pedersen. Foto: Sverre Saabye
POPULÆR: Ordfører i Tana kommune og tidligere Ap-nestleder og statsråd, Helga Pedersen. Foto: Sverre Saabye

I tillegg har også stortingsrepresentant og tidligere nestleder Hadia Tajik blitt foreslått av Rogaland Ap som kandidat til å være nestleder igjen, ett år etter at hun trakk seg fra vervet som følge av en rekke medieoppslag om hennes bruk av pendlerboliger.

Men i møtet med valgkomiteen fikk altså hverken Stenseng, Tajik eller Skjæran drahjelp fra partilederen.