MÅ SPARE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tror mange vil bli skuffet når de ser budsjettet for neste år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
MÅ SPARE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tror mange vil bli skuffet når de ser budsjettet for neste år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
Statsbudsjettet for 2023:

Store utbygginger legges på is: – Det vil bli skuffelse

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bestemt seg for å tråkke inn bremsen på store samferdselsutbygginger.

I fjor vår la daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fram tidenes største utbyggingsplan for transportsektoren i Norge.

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033 fikk en total ramme på 1.200 milliarder kroner. Men i dag er situasjonen annerledes. Krig og energikrise kombinert med høy inflasjon, stigende rente og lav arbeidsløshet gjør at regjeringen må kutte i oljepengebruken. Og det får konsekvenser når budsjettet for neste år skal legges fram.

– Jeg tror nok at det vil bli skuffelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til TV 2.

BORGERLIG REKORDPLAN: Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) la i fjor fram tidenes største utbyggingsplan for transportsektoren i Norge. Nå stemples planen som urealistisk av etterfølgeren. Foto: Torstein Bøe / NTB
BORGERLIG REKORDPLAN: Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) la i fjor fram tidenes største utbyggingsplan for transportsektoren i Norge. Nå stemples planen som urealistisk av etterfølgeren. Foto: Torstein Bøe / NTB

Etterlyser realisme

Samferdselsministeren mener det i dagens situasjon ikke lenger er realistisk å følge opp alt som ligger inne i forrige regjerings NTP.

– I praksis betyr det at vi må utsette oppstart av en god del prosjekter, sier han.

Nøyaktig hvilke utbygginger som utsettes, vil Nygård ikke si noe om nå. Svaret kommer når forslaget til statsbudsjett for 2023 legges fram for Stortinget torsdag 6. oktober.

Nygård vil heller ikke avsløre hvor store innstramminger det er snakk om i kroner og øre.

– Men det ligger i sakens natur at vi som har store budsjetter med store investeringsprosjekter, vil måtte bidra tungt.

Skrinlegger ikke ennå

I helgen gikk SVs transportpolitiske talsperson Mona Fagerås ut i TV 2 og oppfordret regjeringen til å skrote eller nedskalere en rekke dyre motorveiprosjekter, deriblant Hordfast og flere planlagte utbygginger langs E6, E18 og E39.

VIL KUTTE: SVs transportpolitiske talsperson Mona Fagerås oppfordrer regjeringen til å skrote en rekke planlagte motorveiprosjekter i kommende statsbudsjett. Foto: Vidar Ruud / NTB
VIL KUTTE: SVs transportpolitiske talsperson Mona Fagerås oppfordrer regjeringen til å skrote en rekke planlagte motorveiprosjekter i kommende statsbudsjett. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men fra regjeringens side er det foreløpig kun er snakk om å utsette prosjekter, fastslår statsråden. Ikke skrinlegge.

Først på sikt kan noen prosjekter bli droppet helt.

– Nå får vi først et statsbudsjett. Så har vi sagt at vi ønsker å lage en realistisk Nasjonal transportplan, og vi ønsker å legge fram den i 2024. Da vil vi måtte gjøre helhetlige vurderinger av alle de store prosjektene våre, sier Nygård.

Han varslet allerede før sommeren at regjeringen vil framskynde neste NTP med ett år for å få på plass en utbyggingsplan som er mer «troverdig».

SKJERMES: Statens vegvesen i full sving med vedlikehold langs riksvei 22 ved Båstad i Indre Østfold kommune. Ap og Sp lover å skjerme vedlikehold av riksveier i budsjettet for kommende år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
SKJERMES: Statens vegvesen i full sving med vedlikehold langs riksvei 22 ved Båstad i Indre Østfold kommune. Ap og Sp lover å skjerme vedlikehold av riksveier i budsjettet for kommende år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Skjermer vedlikehold

Ett budsjettpunkt lover Nygård likevel å skjerme: Drift og vedlikehold av de riksveiene som Statens vegvesen har ansvar for.

– Vi er nødt til nå å utsette mange av de store prosjektene. Da er det enda viktigere at vi tar vare på de veiene vi har, sier han.

Han vil også sørge for at det settes av midler til drift og vedlikehold av de veiene som Nye Veier og såkalte OPS-selskaper har ansvar for.

I tillegg vil regjeringen sette av midler til utbedringstiltak, slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres. Dette gjelder særlig vedlikehold av tunneler.