Støre: – Stramt og rettferdig budsjett

Statsministeren og finansministeren møtte pressen før siste dag med budsjettkonferanser for neste års statsbudsjett.

– Det er en alvorlig tid rundt oss, og det er naturlig å begynne med konsekvensene av krigen i Europa som er omfattende, og også treffer Norge.

Slik innledet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sitt resonnement i forkant av budsjettkonferansen onsdag. Statsbudsjettet for neste år skal legges frem 6. oktober.

Tunge økonomiske tider gjør at det er knyttet ekstra stor interesse til budsjettet.

– Stramt og rettferdig

Støre trakk blant annet frem økning i antall flyktninger og store endringer i energimarkedet som økende utgifter som må møtes på forsvarlig måte.

Han varsler det han kaller et stramt og rettferdig statsbudsjett for 2023.

STRAMT: Statsminister Jonas Gahr Støre varsler et stramt statsbudsjett. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
STRAMT: Statsminister Jonas Gahr Støre varsler et stramt statsbudsjett. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi kan ikke gjøre som vi har gjort i mange år, og bare bruke mer oljepenger for å løse utfordringer, sier Støre.

Han varsler at høyere oljepengebruk vil forsterke prisveksten.

Kan bli innstramminger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier trygghet for folk og lander blir viktig i statsbudsjettet.

– Målet for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er at når det er så utrolige tider som nå, og forskjellene blir større, skal vi ta de grepene som skal til for å gjøre forskjellene mindre, sier Vedum.

På spørsmål fra TV 2 om det kan bli aktuelt å sette opp skattene for å øke inntektene inn til staten, svarer Vedum at eventuelle økninger ikke skal ramme folk flest.

– Vi skal selvfølgelig se på helheten i budsjettopplegget, men da vil målsettingen være at folk som tjener under 750.000 skal oppleve det vi begynte med i fjor; at det er der eventuelle lettelser kommer, sier Vedum.

– Og hvis det skal bli innstramminger, er det folk med høyere inntekter som skal gjøre det.