Kontrollhøringen om habilitet

Støre slår tilbake mot kritikken: – Statsrådene må ta ansvar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fastslår at habilitetsbruddene er den enkelte statsråds eget ansvar.

KONTROLLHØRING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var sist til å bli grillet i Stortingets kontrollhøring tirsdag om habilitetssakene som har rystet norsk politikk i år. Foto: Fride Sorensen / TV2
KONTROLLHØRING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var sist til å bli grillet i Stortingets kontrollhøring tirsdag om habilitetssakene som har rystet norsk politikk i år. Foto: Fride Sorensen / TV2

I Stortingets maratonhøring om habilitet tirsdag rettet flere avgåtte statsråder kritikk mot Statsministerens kontor for dårlig opplæring i habilitetsreglene.

Men da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom inn til slutt i høringen, slo han tilbake.

Han beskrev flere av habilitetssakene som er blitt avslørt i år, som «svært alvorlige».

– Jeg har vært opptatt av at statsrådene må ta ansvar for sine feil. Og det at svært alvorlige feil får konsekvenser, er viktig for å gjenopprette tillit, sa Støre.

– I flere av sakene har feilene vært så alvorlige at det ikke var forenlig med å fortsette som statsråd, sa han.

Har skjerpet rutinene

Statsministeren understreker at regjeringen har tatt grep for å styrke rutiner og retningslinjer, slik at de samme feilene ikke blir gjort igjen.

Men habilitet er den enkelte politikers ansvar, fastholdt Støre.

Han advarte samtidig mot å legge mer ansvar på Statsministerens kontor (SMK).

MARATON: Det var satt av nærmere tolv timer til kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om habilitet tirsdag. Statsministeren var siste deltaker. Foto: Fride Sørensen / TV 2
MARATON: Det var satt av nærmere tolv timer til kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om habilitet tirsdag. Statsministeren var siste deltaker. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Statsministerens kontor er ikke et kontrollorgan eller tilsynsorgan. Etter min mening bør kontoret heller ikke få en slik rolle, sa han.

Kritikk fra avgåtte statsråder

I høringen kritiserte de tre eks-statsrådene Anette Trettebergstuen (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) alle Statsministerens kontor for å ha gitt dem for svak veiledning i habilitetsreglene.

– Jeg må ta kritikk for å selv ikke ha satt meg godt nok inn i regelverket, og heller sannsynligvis ikke har satt forstått det godt nok, sa Moe.

– Jeg mener likevel at opplæringen kan og bør bli bedre. Regelverket har potensiale i å bli tydeligere, og bevisstheten til systemet har definitivt potensiale til å bli bedre. Det er mange etter mitt skjønn i offentligheten som trekker i den retningen, sa han.

Trettebergstuen argumenterte for at SMKs praksis burde ha vært mer enhetlig.

– Jeg mener også at den opplæringen vi statsrådene fikk da vi tiltrådte, knyttet til habilitet, i etterpåklokskapens ånd burde vært grundigere, sa hun.

BLE SITTENDE: Tonje Brenna (Ap) sto bak den første habilitetsskandalen i sommer, men måtte ikke gå av som statsråd. Foto: Fride Sørensen / TV 2
BLE SITTENDE: Tonje Brenna (Ap) sto bak den første habilitetsskandalen i sommer, men måtte ikke gå av som statsråd. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) advarte likevel mot blind tro på regler og rutiner.

– Jeg mener det er helt legitimt å mene at opplæringa ikke har vært god nok. Det jeg er opptatt av er at vi ikke må tro at vi kan lage systemer som sikrer oss hundre prosent, sa hun.

– Vi kommer alltid til å være helt avhengige av den enkeltes vilje til å vurdere habilitet, og evne til å vurdere habilitet.

Ramset opp skjerpinger

Støre svarte ved å ramse opp endringene hans kontor har gjort etter habilitetsskandalene i sommer:

– Vi har videreutviklet opplæringen og veiledningen. Vi har fastsatt nye felles retningslinjer. Det sikrer en mer enhetlig opplæring på tvers av regjeringen, sa han.

OPPSUMMERTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortalte kontroll- og konstitusjonskomiteen om hvilke grep regjeringen har tatt for å unngå nye habilitetsskandaler. Foto: Fride Sørensen / TV 2
OPPSUMMERTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortalte kontroll- og konstitusjonskomiteen om hvilke grep regjeringen har tatt for å unngå nye habilitetsskandaler. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– I august oppdaterte vi håndbok for politisk ledelse. Retningslinjer for kjøp og salg av aksjer ble da skjerpet. Vi tydeliggjorde plikten politikeren har over å skape seg kunnskap over ektefelle eller samboers eierinteresser.

Ifølge Støre har SMK gjort retningslinjene tydeligere enn de var før.

– Vi har forbedret rutinene og vi har styrket opplæringen og veiledningen av politisk ledelse. Dette er et løpende arbeid man aldri kan si seg helt ferdig med.

Tar ikke selvkritikk

Også under pressetreffet etter høringen må Støre svare på kritikken fra de avgåtte statsrådene. Statsministeren ønsker ikke å ta selvkritikk for det Trettebergstuen, Huitfeldt og Borten Moe oppfatter som mangelfull opplæring.

– Nei, for det første vil jeg ikke si at denne opplæringen har vært dårlig. Regjeringen som kollegium har fått en grundig gjennomgang ved tiltredelse, svarer Støre.

– Er det noe du tar selvkritikk på overhodet?

– Jeg mener vi har hatt et regelverk som jeg har hatt grunn til å stole på og som jeg har sett har fungert, og som ikke jeg kan se at jeg skulle stoppet opp i februar eller september 2022 og endret på, inntil vi fikk en påminnelse, og når vi fikk den påminnelsen så mener jeg at jeg har handlet fra første stund for å kartlegge situasjonen, trekke konsekvensene og gjøre de forbedringene som er.

– Så ingen selvkritikk altså?

– Ikke på dette området, nei, avslutter statsministeren.