Støre om gasslekkasjene: – Styrker antakelsene om en villet handling

Forsvaret skal være mer til stede i områdene rundt norske olje- og gassinstallasjoner etter gasslekkasjene i Østersjøen.

Mandag kveld ble det meldt om store lekkasjer fra gassrørene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen.

Gassrørene går fra Russland til Tyskland, og i etterkant av den angivelige sabotasjen har en rekke vestlige statsledere gitt Russland skylden for lekkasjene.

Styrker antakelsen

– Informasjonen regjeringen har mottatt i dag styrker antakelsen om en villet handling. Dette er en svært alvorlig situasjon, med et bakteppe av krig og energikrise i Europa.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse onsdag.

Dette har skjedd:

  • Mandag kveld ble det meldt om store lekkasjer fra gassrør som går fra Russland til Tyskland. Disse rørene heter Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

  • I kort tid etterpå meldte flere statsledere at dette måtte være sabotasje. Det er blitt meldt om eksplosjoner i samme område. Etterforskningen vil ta tid, blant annet fordi man ikke kan undersøke rørene før all gass er lekket ut.

  • Flere, blant annet militærforskere og statsledere, mener Russland sto bak. Onsdag formiddag nektet Russland for dette, og sa beskyldningen er «absurd».

  • Rørene har vært ute av drift etter krigens utbrudd. Det har gitt en energikrise i Europa som er avhengig av russisk gass. Gassen som lekker, er gass som har ligget i rørene.

– Det er avgjørende at Europa og Nato står samlet. Vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak. Dette kan imidlertid ta litt tid, fortsatte han.

Støre opplyser at han har kontakt med nordiske og tyske myndigheter, i tillegg til Nato. Saken blir onsdag drøftet i Natos råd.

Forsvaret vil være mer til stede

Videre sier Støre at hendelsen i Østersjøen gjør det naturlig å øke sikkerheten på norsk olje- og gass infrastruktur.

– I etterkant av det som skjedde i Østersjøen vil Forsvaret være mer til stede og synlige i områdene rundt våre olje- og gassinstallasjoner, sier Støre.

Støre vil ikke gå konkret inn på hvordan Forsvaret skal styrke sin synlighet og tilstedeværelse, men opplyser om at det hovedsakelig er sjøforsvaret og luftforsvaret som skal bidra.

Samtidig understreker statsministeren at selskapene på norsk sokkel selv har ansvaret for sikkerheten på sine installasjoner.

– De samarbeider tett med nasjonale sikkerhetsmyndigheter som politi og forsvar. Dette samarbeidet vil nå styrkes ytterligere, sier Støre.

Slik blir sikkerheten styrket:

  • Sentrale selskaper i oljesektoren er nå delvis underlagt sikkerhetsloven, og sentrale personer i disse selskapene er sikkerhetsklarert.

  • Dette betyr at sikkerhetstjenestene løpende kan dele gradert informasjon om et mulig trusselbilde med selskapene.

  • Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sektor er nå definert som en Grunnleggende nasjonal funksjon (GNF).

  • Det betyr at virksomheten på norsk sokkel er utpekt som spesielt viktig for landet vårt og at vi derfor kan bruke flere tiltak for å beskytte den.

Han understreker samtidig at det ikke finnes noen direkte trussel mot Norge.