Kontrollsak mot regjeringen:

Støre må svare på spørsmål om rutinene for aksjehandel

Stortingets kontrollkomite vedtok formelt i dag å åpne habilitessak mot Støre-regjeringen. Nå blir det også stilt spørsmål om rutinene for statsrådenes aksjehandel.

MÅ SVARE: Statsminister Jonas Gahr Støre lover full åpenhet fra regjeringens side i kontrollsaken om habilitet og aksjehandel. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2
MÅ SVARE: Statsminister Jonas Gahr Støre lover full åpenhet fra regjeringens side i kontrollsaken om habilitet og aksjehandel. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møttes klokken 14 i dag for å diskutere habilitetssakene til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Venstres Grunde Almeland ble valgt som saksordfører for saken, og sier det er på sin plass at en enstemmig komité undersøker regjeringens håndtering av habilitet.

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Både for å se på hva som konkret har skjedd, men også for å lære, sier Almeland.

Utvider til aksjehandel

Kontrollkomiteen har allerede sendt en rekke spørsmål til regjeringen om habilitet, og Høyres komiteleder Peter Frølich varsler nå at det kommer til å bli sendt flere spørsmål om habilitet, og også om rutinene for aksjehandel.

– Utgangspunktet er håndteringen av habilitetsregelverket, men vi må selvfølgelig også berøre hvordan håndteringen av aksjehandler foregår. Det har vært en sentral sak Borten Moe-saken, og det vil også inngå i denne sake, sier Frølich til TV 2.

Regjeringen har i sin gjennomgang ikke påvist noe brudd på aksjereglene i forbindelse med Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen i januar i år.

Økokrim vurderer imidlertid å starte etterforskning.

– Vi må gjøre vår egen vurdering av hvordan regelverket er etterlevd. Så vet vi også at Økokrim ser på dette, så vi kan ikke blande rollene våre. Men for oss er det viktig å vite hvilke rutiner regjeringen har for listing av innsidelister, for eksempel, og den type problematikk, sier Frølich.

Borten Moe har innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i Kongsberg Gruppen, og også brudd på regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

Økokrim kommer til å konkludere på om de starter etterforskning over sommeren, opplyste økokrim-sjef Pål Lønseth til TV 2 tidligere i uken.

Ifølge komitelederen går det mot en åpen kontrollhøring i Stortinget om hele saken.

Freder ikke Brenna

Partiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ønsket i utgangspunktet å se de tre habilitetssakene i regjeringen under ett, mens SV freder kunnskapsminister Tonje Brenna.

Audun Lysbakken, som er SVs medlem av kontrollkomiteen, varslet i en pressemelding allerede før møtet torsdag at han har full tillit til Brenna.

– Brenna har tatt kraftig selvkritikk gjennom en skriftlig beklagelse til komiteen, og SV ser derfor heller ikke grunn til å fremme et kritikkvedtak mot statsråden i Stortinget, uttalte Lysbakken.

Verken han eller andre i SV er tilgjengelig for kommentar etter møtet torsdag.

Kontrollkomiteens leder gjør det klart at hans parti, Høyre, ikke freder Brenna.

– Brenna har svart grundig, og hun har beklaget sterkt til komiteen for feilene hun har gjort, men Høyre kan ikke forskuttere utfallet av kontrollsaken, sier han.

Skal undersøke Solberg-regjeringen

Kontrollsaken blir utvidet til å omfatte også Solberg-regjeringen, etter ønske fra partiene SV og Rødt.

– For Rødt er det viktig å sikre at de som forvalter fellesskapets ressurser gjør det i henhold til regler og til samfunnets beste, ikke for å mele sin egen kake, og derfor har Rødt fremmet forslag om at kontrollsaken omfatter praktiseringen av habilitetsreglene over tid og under skiftende regjeringer, sånn at vi fanger opp problemet i sin helhet, sier Rødts representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Seher Aydar.

Hovedsaken er å unngå glipp fremover, understreker Frölich.

– Saken har sitt klare utspring i at det har blitt gjort flere feil i flere departementer under den sittende regjeringen. Vi vil undersøke hvor det har glippet og hvordan det kan unngås fremover. Så vil vi også se bakover i tid på hvordan rutinene har vært, om det har vært endringer og om regjeringen planlegger å endre rutinene fremover, sier Frölich til TV 2.