Store lån til torskeoppdrett

Innovasjon Norge gir 85 millioner kroner i lån til fire selskaper som driver med torskeoppdrett. Lånene skal brukes til å finansiere videre utvikling.

- Vi støtter oppdrettsselskaper som er godt etablert, som allerede har gjort de tyngste løftene, og som har potensial og kraft til lønnsom utvikling, sier kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge.

Torskeoppdrett er fortsatt en umoden næring, og de økonomiske resultatene samlet sett har så langt vært nedslående. Innovasjon Norge tror imidlertid at torskeoppdrett kan utvikles til å bli et lønnsomt, helårlig ferskmarked.

De fire selskapene er White Ocean i Hordaland (15 millioner), SPoN Fish i Nordland (40 millioner), LofiTorsk i Troms (10 milioner) og Skei Marinfisk i Nord-Trøndelag (20 millioner) (©NTB).

Mer innhold fra TV 2