ETTERLYST: Blant Arbeiderpartiets ordførere er mange som nå lengter etter SV i regjering. Her står SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre samlet før valget. Foto: Frode Sunde / TV 2
ETTERLYST: Blant Arbeiderpartiets ordførere er mange som nå lengter etter SV i regjering. Her står SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre samlet før valget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Støre får klar beskjed: – Må være tøffere mot Senterpartiet

Noen lengter etter sommerferie. I Arbeiderpartiet lengter ordførere etter SV i regjering.

TV 2 har snakket med 21 Ap-ordførere fra hele landet og bedt dem ta tempen på regjeringens arbeid så langt.

Partifellene har sett Arbeiderpartiet falle i snitt 5 prosentpoeng siden valget i oktober i fjor.

Ordførernes analyser spriker, men én ting er de enige om:

Sosialistisk Venstreparti (SV) må inn i regjering.

– Må forhandle om det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik la ingenting imellom, da hun under LO-kongressen kom med et klart bud til Ap:

– Ekstraordinære tider krever mer av oss alle. SV må inn i en flertallsregjering!

Dette har gehør hos Aps grasrot. 17 av de 21 ordførerne TV 2 har intervjuet vil ha SV med på laget.

BEKLAGELIG: Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal er en av flere Ap-ordførere som mener en rødgrønnregjering med SV ville vært å foretrekke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB
BEKLAGELIG: Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal er en av flere Ap-ordførere som mener en rødgrønnregjering med SV ville vært å foretrekke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

– Jeg er hjertens enig med LO i at SV bør inn i regjeringen, sier fungerende ordfører i Stavanger, Dag Mossige til TV 2.

Han får støtte fra Ålesund-ordførere Eva Vinje Aurdal.

– Jeg er enig med LO. Med SV kunne vi fått en flertallsregjering, men om det så ble en ny mindretallsregjering så er jeg for det, sier Aurdal.

Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, mener det er spesielt viktig å få samlet en flertallsregjering slik verden ser ut akkurat nå.

– I krevende tider er det ekstra krevende med mindretallsregjering, sier Lundefaret.

Hun mener regjeringen ville blitt mer balansert med SV på innsiden.

SV-BALANSE: Bjørg Tveito Lundefaret er blant flere Ap-ordførere som tror regjering ville blitt mer balansert med SV på innsiden. Foto: Ap
SV-BALANSE: Bjørg Tveito Lundefaret er blant flere Ap-ordførere som tror regjering ville blitt mer balansert med SV på innsiden. Foto: Ap

Det poenget trekker også ordføreren i Nissedal, Halvor Homme frem.

– Jeg liker en trygg og stabil styring som en flertallsregjering gir, og ønsker også at politikken skal være mer venstreorientert enn den blir med bare Ap og Sp i regjering.

– Sp kan ikke lukke døra

Men etter LO-lederens utspill, var Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum raskt ute med å forsikre om at SV-døra fremdeles var lukket. En Ap-Sp-regjering er og blir hans foretrukne alternativ. Blant annet på grunn av SVs NATO-syn.

Ap-ordførerne

Dette er Ap-ordførerne TV 2 har snakket med.

 • Jon-Rolf Næss, ordfører i Bykle, Agder
 • Are Karlsen, ordfører i Horten, Vestfold og Telemark
 • Sigmund Rolfsen, ordfører i Klepp, Rogaland
 • Eirik Losnegaard Mevik, ordfører i Kvænangen, Troms og Finnmark
 • Stein Thomassen, ordfører i Loppa, Troms og Finnmark
 • Rune Edvardsen, ordfører i Narvik, Nordland
 • Hanne Davidsen, ordfører i Nesna, Nordland
 • Halvor Homme, ordfører i Nissedal, Vestfold og Telemark
 • Bjørn Tveito Lundefaret, Ordfører i Nome, Vestfold og Telemark
 • Jan Gaute Bjerke, ordfører i Nore og Uvdal, Viken
 • Linda Døsen Stubsveen, ordfører i Rendalen, Innlandet
 • Ola Øie, ordfører i Rennebu, Trøndelag
 • Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen, Viken
 • Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, Rogaland
 • Dag Mossige, fungerende ordfører i Stavanger, Rogaland
 • Roar Aas, Aps gruppeleder i bystyret i Trondheim, Trøndelag
 • Roald Aga Haug, ordfører i Ullensvang, Vestland
 • Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Kamilla Thue, ordfører i Eidskog, Innlandet
 • Randi Eek Thorsen, ordfører i Gran, Innlandet
 • Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø, Troms og Finnmark

– Da mener jeg det er bra at vi har stått sammen med våre allierte i NATO i urolige tider. Der har blant annet SV et annet syn, sa Vedum.

Men det kan ikke bare være opp til Vedum å bestemme mener Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

– Når Ap sier at den døra ønsker vi å åpne, må det bety at man må forhandle om det. Det er ikke sånn at Sp bare kan si at den døra er lukket, sier Mevik.

Jonas Gahr Støre sier at han kan ta initiativ til samtaler om nytt regjeringssamarbeid på et passende tidspunkt, men at dette ikke er en sak nå.

– Ikke raskt nok på banen

Ikke alle ivrer like mye etter å få SV inn.

– Nei, jeg var en av de få ordførerne som ønsket å danne regjering uten SV. Det mener jeg fortsatt, sier Rendalen-ordfører Linda Døsen Stubsveen.

Men Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener det hadde fungert bedre med SV på innsiden, enn som forhandlingspartner i Stortinget.

– Det er lettere å være flertallsregjering, så slipper en å utvanne politikken. Da er en omforent som regjering uten at Ap blir stående og måtte gi seg på saker hele tiden, sier Wirak.

SØRLANDS-TULL: – Det tullet i Kristiansand hadde ikke skjedd hvis Støre hadde styrt, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Foto: Kristian Myhre/TV 2
SØRLANDS-TULL: – Det tullet i Kristiansand hadde ikke skjedd hvis Støre hadde styrt, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Foto: Kristian Myhre/TV 2

Han er totalt sett meget fornøyd med den styringen Støre og regjeringen står for og retningen de trekker landet i, men mener nedgangen på målingen skyldes krisene som har kommet på løpende bånd.

– De har møtt på vanskelig saker, og ikke taklet disse raskt nok. Strømkrisen er et eksempel på det. Her kom ikke regjeringen på banen raskt nok.

Han peker også på at internasjonale forhold har påvirket hverdagen og ikke minst lommeboka til folk, som regjeringen får svi for på målingene.

– Men med tanke på Støres erfaring og troverdighet på utenriksfeltet er det litt rart at han ikke har fått mer i styringspoeng, slik vi så med Solberg under pandemien?

– Det er litt sånn at når du først har kommet litt skjevt ut av hoppkanten så er det vanskelig å hente seg inn igjen. Erna var god på å ordlegge seg, og gjorde ting raskt. Det er litt mye prosesser med oss. Først skal vi gå til Senterpartiet å bli enig, og så med SV. Vi må nok være litt tøffere inn mot Sp, sier Sandnes-ordføreren.

Kommunekaos

Han viser til Kristiansand-striden som eksempel.

– Det tullet i Kristiansand hadde ikke skjedd hvis Støre hadde styrt. Siden krigen har Ap vært et styringsparti. Nå må en ikke rote det til med det spillet noen kjører, sier Wirak og legger til:

– Det er klart at det blir noen tapersaker når en sitter i koalisjonsregjering, men dette er i ferd med å bli en tapersak for Sp også. Folk er ikke opptatt av omkamper.

Wirak er ikke alene.

– Det som har skjedd i Kristiansand står til strykkarakter. Det minner om det som har skjedd i Ålesund med reversering av nye Ålesund kommune. Det synes jeg er veldig uheldig, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal.

– Regjeringen lykkes godt i å ta vare på by og bygd, men Kristiansand er et eksempel på at det har gått for langt i Senterparti-retning, sier Mossige.

Arbeiderpartiets ledere i storbyene har bedt regjeringen ligge unna spørsmålet om Kristiansand kommune skal deles opp, gjennom en uttalelse fra KS storbynettverk. En av dem som stilte seg bak uttalelsen var Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

– Dette er Sp-politikk i aller høyeste grad. Jeg har vært med på storbynettverkets uttale, og vi har begrenset begeistring for det staten har gjort her, sier Wilhelmsen.

SP-GJENNOMSLAG: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener hadde vært lettere med flertallsregjering der SV inngikk, og mener Kristiansand-striden er et eksempel på at Sp har fått gjennomslag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
SP-GJENNOMSLAG: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener hadde vært lettere med flertallsregjering der SV inngikk, og mener Kristiansand-striden er et eksempel på at Sp har fått gjennomslag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Også Stavanger stilte seg bak uttalelsen.

– Jeg kjenner ikke igjen Ap i den saken. I en tid med energikrise og krise i matforsyningen burde man konsentrere seg om det, men det er heldigvis ikke så mange slike saker, sier den fungerende Stavanger-ordføreren.

Ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen mener regjering kunne tatt seg bedre tid med prosessen.

– Jeg er ikke spesielt begeistret for kommune- og regionreformen verken fase en eller to, verken tvangssammenslåingene eller reverseringene. Det har ikke vært godt nok håndverk eller bredt nok forankret, mener Thorsen.

Kommunestriden i Kristiansand

 • Søgne og Songdalen er to av 13 kommuner som ble tvangssammenslått da Solberg-regjeringens kommunereform reduserte antallet kommuner fra 428 til 354.
 • I en folkeavstemning i 2016 var det 62,5 prosent som ville at Søgne skulle bestå som egen kommune. I Songdalen var det 57 prosent.
 • I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år.
 • I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning. Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer.
 • Et innbyggerinitiativ i Søgne har bedt regjeringen om å overkjøre vedtaket fra kommunestyret.
 • Regjeringen har svart med at de vil lytte til innbyggerne i Søgne, og at det må holdes folkeavstemning.
 • I juni tok regjeringen initiativ til å utrede prosessen med deling av kommunen og har gitt oppdraget til statsforvalteren i Agder.
 • Regjeringens innblanding i konflikten har vekket motstand fra flere hold. Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand har uttrykt stor misnøye, og Ap-ledere fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bærum og Drammen har bedt regjeringen om å ligge unna reverseringsspørsmålet i Kristiansand.

Kilde: NTB