Skjønnhetsindustrien:

Stordalen-eid skjønnhetsklinikk får bot

Eger Skin Clinic, som Petter Stordalen eier en tredjedel av, er ilagt et overtredelsesgebyr på 800.000 kroner for ulovlig Botox-reklame.

ØKONOMISK STRAFF: Legemiddelverket har valgt å gi Eger Skin Clinic (ESC) et overtredelsesgebyr på hele 800.000 kroner. Foto: Frode Sunde / TV 2 og screenshots fra Eger Skin Clinic
ØKONOMISK STRAFF: Legemiddelverket har valgt å gi Eger Skin Clinic (ESC) et overtredelsesgebyr på hele 800.000 kroner. Foto: Frode Sunde / TV 2 og screenshots fra Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic (ESC) blir den første skjønnhetsklinikken i Norge som ilegges såkalt overtredelsesgebyr.

Klinikken i Oslo sentrum er tildelt et gebyr på hele 800.000 kroner for ulovlig markedsføring.

– Det er ulovlig med reklame for reseptpliktige legemidler til allmennheten. Det er også alvorlig at reklamen i hovedsak handler om bruk av et reseptpliktig legemiddel på ikke godkjente bruksområder, hvor risiko og bivirkninger er lite kjent eller ukjent, opplyser Christel Nyhus, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

SOSIALE MEDIER: Eger Skin Clinic får blant annet kritikk for å være på plattformer som er populære hos barn. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
SOSIALE MEDIER: Eger Skin Clinic får blant annet kritikk for å være på plattformer som er populære hos barn. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg mener Legemiddelverket at markedsføringen fremstår med en grov nedtoning av bivirkninger.

– Klinikken markedsfører seg også i sosiale medier, på populære plattformer for barn, sier Nyhus til TV 2.

Petter Stordalen-selskap

Før jul gikk Petter Stordalens Strawberry Equity inn i hudpleiebransjen. Petter Stordalen gikk inn som investor i selskapet Scandinavian Beauty, som eier flere hudpleieklinikker i Norge.

DELEIER: Petter Stordalens Strawberry Equity eier om lag 1/3 av kjeden Scandinavian Beauty, som eier skjønnhetsklinikken Eger Skin Clinic. Foto: Frode Sunde / TV 2
DELEIER: Petter Stordalens Strawberry Equity eier om lag 1/3 av kjeden Scandinavian Beauty, som eier skjønnhetsklinikken Eger Skin Clinic. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Når vi så Eger, så var det klart for oss at denne merkevaren var Ferrarien i bransjen. Dette er den som setter bransjestandarden, sa Stordalen til E24 etter det ble kjent at Scandinavian Beauty kjøpte Eger Skin Clinic.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Petter Stordalen og spurt om han har kommentar til saken og til at myndighetene nå forsøker å rydde opp i en bransje som har vært preget av ulovligheter.

Stordalen gir følgende svar til TV 2 på SMS: «Kontakt selskapet som svarer på denne type spørsmål.»

Presseansvarlig i Scandinavia Beauty, Geir Håvard Kvalheim, opplyser til TV 2 at Stordalens selskap eier 1/3 av Scandinavian Beauty.

Til TV 2 påpeker Kvalheim at Scandinavian Beauty er godt fornøyd med at myndighetene skjerper innsatsen for å stanse ulovlig markedsføring og sier videre at det er viktig at man rydder opp i bransjen.

Markedsfører Botox

I et års tid har myndighetene intensivert jakten på skjønnhetsklinikker som bryter loven.

TV 2 har tidligere omtalt den voldsomme veksten i bruk av Botox.

I vedtaket som omhandler Eger Scin Clinic presiserer Legemiddelverket at: «Saken gjelder ESCs markedsføring av det reseptpliktige legemiddelet botulinumtoksin på nettsider, app og Instagram.»

Botox / botulinumtoksin

Botulinumtoksin brukes også til behandling av alvorlig vedvarende overdreven svette og overaktiv urinblære. Preparatet er best kjent for å behandle rynker og omtales ofte som Botox.

Botulinumtoksin er virkestoff i flere legemidler, som f.eks Botox.

Botulinumtoksin er betegnelsen på giften botulinum toxin type A. Giftstoffert blir mye brukt over hele verden, blant annet til å løse opp smertefulle krampetilstander hos mennesker med hjerneskade og lammelser.

Sammen med Forbrukertilsynet og Statens Helsetilsyn, har Statens legemiddelverk nylig gjennomført en tilsynsaksjon for å avdekke lovstridig markedsføring for kosmetiske inngrep.

Risiko nedtones

Legemiddelverket mener Eger Skin Clinic ikke har satt seg inn i regelverket og selskapet mangler en «grunnleggende forståelse for å sikre trygg, rasjonell og sikker legemiddelbruk.»

ULOVLIG: Dette er et eksempel på ulovlig markedsføring. Klinikker har ikke lov å reklame for legemiddel. Botulinumtoksin benyttes i ulike legemidler. Foto: Screenshot/Legemiddelverket
ULOVLIG: Dette er et eksempel på ulovlig markedsføring. Klinikker har ikke lov å reklame for legemiddel. Botulinumtoksin benyttes i ulike legemidler. Foto: Screenshot/Legemiddelverket

Legemiddelverket mener at ESC har opptrådt «minst grovt uaktsomt».

Legemiddelverket ser alvorlig på at bivirkninger og risiko nedtones i kombinasjon med omfattende reklame for off-label behandlinger.

Journ.anm. Off-label er når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent bruksområde.

Beklager

– Vi har ikke ignorert tilsynets påpekninger, men vi har ikke gjort en god nok jobb for å sikre korrekt etterlevelse, forklarer Julie Karoline Stensrud, daglig leder ved Eger Skin Clinic.

Stensrud skriver i e-post til TV 2 at hun er fullstendig klar over regelverket og klinikken igangsatte tiltak for å innrette seg da de mottok det første varselet.

BEKLAGER: Klinikken beklager det de omtaler som rutine-svikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
BEKLAGER: Klinikken beklager det de omtaler som rutine-svikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dessverre har ikke våre interne administrative rutiner vært gode nok, noe vi må ta fullt og helt ansvar for, beklager Stensrud.

Hun sier man nå har gjennomgått alle tekster og at de nå har forsikret seg om at de er i henhold til regelverket.

– Positiv til tilsyn

– Samtidig vil vi gjennomgå våre interne rutiner og våre medarbeideres kunnskap på dette området slik at vi ikke begår samme feil igjen i framtiden.

Stensrud sier man kan ha ulike oppfatninger om de reguleringer bransjen opererer under, men at klinikken til enhver tid skal etterleve gjeldende lover og regler.

– Derfor ser vi positivt på at tilsynet følger med og reagerer når det skjer bevisste eller ubevisste overtramp, forsikrer Stensrud overfor TV 2.

– Skuffet

– Vi ser alvorlig på denne type lovbrudd på legemiddelforskriften. Regelverket for legemiddelreklame skal sikre en riktig, trygg og rasjonell bruk av legemidler, sier Christel Nyhus i Legemiddelverket.

Hun påpeker at myndighetene det siste året har brukt mye ressurser på å veilede denne bransjen.

– Det er svært skuffende at vi fortsatt ser så mye ulovlig reklame.

I april 2022 fikk Legemiddelverket mulighet til å gi overtredelsesgebyr til privatpersoner og virksomheter som driver med ulovlig reklame for legemidler.

– Det er denne muligheten vi nå tar i bruk, presiserer Nyhus.

«Egnet før fest»

I vedtaket omtaler Legemiddelverket en rekke bivirkninger ved å bruke botulinumtoksin, som på folkemunne er mest kjent som Botox. Av bivirkninger nevner Legemiddelverket alt fra utslett og kløe til synsforstyrrelser og muskelsvinn.

Legemiddelverket oppgir at: «ESC tilbyr botulinum toksin-behandling til kunder og har følgelig en økonomisk interesse salget av legemiddelet.»

ESC omtaler botulinum toksin som blant annet som rynkereduserende injeksjonsbehandling og at bruksområdet blant annet er oppgitt til å være alle hudtyper/hudtoner og «spesielt egnet før fest.»

Det er ikke i tråd med preparatomtale og i strid med legemiddelforskriften, konstaterer Legemiddelverket.

Legemiddelverket har gitt pålegg om stans av ulovlig reklame og pålagt selskapet å offentliggjøre vedtaket på nettsidene til ESC fra september til og med november.

FORBUDT: Man har ikke lov til å reklamere for botulinumtoksin-behandling av rynker. Foto: Screenshot/Legemiddelverket
FORBUDT: Man har ikke lov til å reklamere for botulinumtoksin-behandling av rynker. Foto: Screenshot/Legemiddelverket

– For høyt gebyr

På sin egen nettside har ESC oppgitt følgende:

«Grunnet retningslinjer fra myndigheten er det ikke lov å nevne reseptbelagte produkter ved navn så vi kaller det for rynkebehandling med muskelavslappende middel».

Legemiddelverket reagerer på den videre forklaringen:

«Hva er Rynkebehandling med muskelavslappende middel? Det er kanskje et litt langt navn på behandling tenker du? Og det er vi enige med deg om. På grunn av markedsføringslover her til lands har vi faktisk ikke lov å benevne behandlinger som krever reseptbelagte produkter til navn. Men du har sikkert klart å tenke ut hva det er vi sikter til?».

Legemiddelverket mener at dette tilsier at ESC var klar over at det er ulovlig å reklamere for botulinum toksin.

Legemiddelverkets mener den ulovlige markedsføringen gir ESC en økonomisk fortjeneste.

Legemiddelverket legger vekt på at ESC har vist liten vilje til å følge regelverket etter å ha mottatt brev fra Legemiddelverket med en oppfordring om å sette seg inn i reklameregelverket den 30. oktober 2022. Likevel valgte ESC inntil nylig å fremdeles reklamere ulovlig for botulinumtoksin.

I vedtaket påpeker ESC at overtredelsesgebyret på kr 800 000 er altfor høyt og at det vil føre til et betydelig underskudd. ESC har tre ukers klagefrist på vedtaket.