Storaksjon mot ulovlige legemidler: – Farlig

Store, kriminelle grupper står bak utenlandske nettsider som selger legemidler til nordmenn. Men de er umulige å få tak i.

SVÆRT UTFORDRENDE: Legemiddelverket sliter med å få kontroll på de kriminelle som står bak utenlandske nettsider som selger reseptbelagte medisiner til nordmenn. Foto: Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2
SVÆRT UTFORDRENDE: Legemiddelverket sliter med å få kontroll på de kriminelle som står bak utenlandske nettsider som selger reseptbelagte medisiner til nordmenn. Foto: Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

I starten av oktober deltok en gruppe fra Legemiddelverket i «Operasjon Pangea», en internasjonal storaksjon koordinert av Interpol mot ulovlig salg av legemidler og medisinsk utstyr på internett.

Disse nettsidene selger reseptbelagte medisiner til nordmenn som i verste fall kan være livsfarlige.

– Høy risiko

Tirsdag offentliggjorde Interpol funnene fra årets aksjon.

For Norge sin del var målet med aksjonen å få en oversikt og et øyeblikksbilde over omfanget av ulovlig salg av et utvalg legemidler rettet spesielt mot norske forbrukere.

– Publikum må forstå at det er en høy risiko å kjøpe fra slike nettsider. Privatimport av legemidler er ikke tillat, og det er en god grunn til det, sier legemiddelinspektør Line Saxegaard til TV 2.

GIKK TIL AKSJON: Legemiddelverket, her ved legemiddelinspektør Line Saxegaard, har nylig hatt en aksjon mot utenlandske nettapotek. Foto: Gorm Røseth / TV 2
GIKK TIL AKSJON: Legemiddelverket, her ved legemiddelinspektør Line Saxegaard, har nylig hatt en aksjon mot utenlandske nettapotek. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Bryr seg ikke

Legemiddelverket mener at de som står bak er en del av store, kriminelle nettverk.

– De er ute etter å tjene penger, og de bryr seg ikke om hvilke konsekvenser det kan få, sier Saxegaard.

Totalt har Legemiddelverket innrapportert informasjon om ti utenlandske nettsider til Interpol etter årets aksjon.

– Vi fant flere nettsider som selger ulovlig, men enda flere som har ulovlig reklame for disse produktene, sier hun.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no.

Utfordringen med mange av disse nettsidene, er at de er tilknyttet land som Norge ikke har noe samarbeid med på dette feltet.

– De utnytter muligheten til å være i land som norske myndigheter ikke har noe særlig samarbeid med, sier Saxegaard.

Dermed er det tilnærmet umulig å få gjort noe med problemet.

ULOVLIGE NETTSIDER: Legemiddelverket fant flere ulovlige nettsider som solgte legemidler til Norge, under aksjonen. Foto: Gorm Røseth / TV 2
ULOVLIGE NETTSIDER: Legemiddelverket fant flere ulovlige nettsider som solgte legemidler til Norge, under aksjonen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Håpløst

To av nettsidene som ble avdekket under årets aksjon, hadde koblinger til Russland og Kina.

– Det er nesten håpløst å følge med, og bruke masse ressurser på å få sidene ned. Fordi de dukker bare opp et annet sted, sier Saxegaard.

Legemiddelverket er tydelig på at det løper en stor risiko å bestille legemidler fra disse apotekene.

KRIMINELLE STÅR BAK: Legemiddelverket sier det er store, kriminelle grupper som står bak mange av de ulovlige utenlandske apotekene. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2
KRIMINELLE STÅR BAK: Legemiddelverket sier det er store, kriminelle grupper som står bak mange av de ulovlige utenlandske apotekene. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

– En del av nettsidene som tilsynelatende ser ut til å selge legemidler, er svindelsider. Du betaler, men mottar aldri varen. Det er kanskje like greit, fordi det som kommer kan være farlig, sier hun.

Nylig gikk det europeiske legemiddelbyrået (EMA) ut og sa at de hadde oppdaget flere forfalskninger av diabetesmedisinen Ozempic, som også blir hyppig brukt til vektnedgang av overvektige verden over.

Flere beslag

Britiske helsemyndigheter har rapportert at de har registrert et lite antall sykehusinnleggelser, som følger av forfalskningene.

Legemiddelverket hadde et særlig fokus på gruppen legemidler Ozempic og slankemedisinen Wegovy tilhører under årets aksjon, da etterspørselen etter disse medisinene har skutt i været det siste drøye året.

– Vi er redd for at mange ønsker å utnytte folks desperasjon etter disse legemidlene, sier legemiddelinspektøren.

DESPERASJON: Legemiddelverket sier at de er bekymret for at folk vil ta utnytte av folks desperasjon etter å gå ned i vekt, og den høye etterspørselen etter medisiner som Ozempic. Foto: Joel Saget / AP
DESPERASJON: Legemiddelverket sier at de er bekymret for at folk vil ta utnytte av folks desperasjon etter å gå ned i vekt, og den høye etterspørselen etter medisiner som Ozempic. Foto: Joel Saget / AP

Tolletaten opplyser til TV 2 at de så langt i år har beslaglagt tre pakninger hvor hver av sendingene inneholdt en injeksjonssprøyte med Ozempic.

– De ble alle tilbakeholdt og destruert, forteller seksjonssjef i Tolletaten, Sondre Erik Hammerstad.

Potensielt livsfarlig

Legemiddelverket er kjent med flere tilfeller fra Europa der hurtigvirkende insulin er merket om til å fremstå som disse legemidlene.

Innholdet kan potensielt være livsfarlig.

– Man kan få svært lavt blodsukker, og havne i koma, sier Saxegaard.

Til tross for at det er ulovlig å importere legemidler per post, gjør Tolletaten omtrent 11.000 legemiddeldestruksjoner i året.

– Hensikten med et strengt regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler, sier seksjonssjefen.

Analyser Tolletaten har gjort, viser at det er stor risiko for at legemidlene kan være falske.

– Vi har flere tidligere analyser som viser at dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, for høye med risiko for alvorlige bivirkninger, eller i verste fall inneholder direkte farlige og ukjente stoffer, sier Hammerstad.

Positivt funn

Til tross for at Legemiddelverket avdekket en rekke utenlandske nettsider som selger legemidler til nordmenn, fant de ikke noen norskregistrerte nettsider.

– Det ble vi positivt overrasket over.

Rett før aksjonen kom det inn tips om at noen prøvde å selge Ozempic på Finn.no. Disse annonsene ble imidlertid tatt ned før aksjonen ble iverksatt.

– Det er ulovlig å selge medisiner og legemidler på Finn, og derfor vil alle annonser som inneholder dette bli stoppet enten automatisk eller manuelt, sier pressekontakt Linda Glomlien.

Oppfølging av de ti utenlandske nettapotekene ligger nå hos Interpol.