Norges Bank om norsk økonomi:

Stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen

Onsdag la sentralbanken frem rapporten Finansiell stabilitet.

USIKKERHET: Den norske sentralbanken mener utsiktene for stabilitet i økonomien nå er svekket. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
USIKKERHET: Den norske sentralbanken mener utsiktene for stabilitet i økonomien nå er svekket. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Gjennom det siste året har risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi økt, og utsiktene for finansiell stabilitet er svekket, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Det siste året vært preget av krig i Europa, energikrise, skyhøy inflasjon og påfølgende kraftige rentehevinger.

Det får Norges Bank til varsle stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

BEHOLDE: Norges Bank mener boliglånsforskriften ikke bør endres nå. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
BEHOLDE: Norges Bank mener boliglånsforskriften ikke bør endres nå. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Vil videreføre boliglånsforskriften

I rapporten kommer det frem at sentralbanken mener folk flest nå er sårbare for å miste inntekt, økte renter eller et kraftig boligprisfall.

– Mange husholdninger har høy gjeld. Høyere renter og levekostnader gir strammere økonomi for mange, men våre analyser viser at de aller fleste vil være i stand til å betjene gjelden, sier Longva.

Det er særlig den kraftige økningen i boligpriser, sammen med at folk flest har høy gjeld, som gjør folk utsatt.

Tidligere i høst la Finanstilsynet frem et forslag for å stramme inn på kravene for å få boliglån. I rapporten i dag skriver sentralbanken at boliglånsforskriften bør videreføres uten endringer nå.

Samtidig mener sentralbanken at det bør gjøres en gjennomgang av forskriften basert på høyere renter, før 2024.

Reglene i forskriften innbærer at folk ikke kan få lån utover fem ganger inntekt, og at man må ha 15 prosent egenkapital.

I tillegg kan bankene kun avvike fra disse kravene for 10 prosent av kundene sine. I Oslo er begrensningen på åtte prosent av kundene.

Selv om boligprisene har falt de siste to månedene har fortsatt prisene økt med 4,7 prosent hittil i år. I fjor steg boligprisene med 5,2 prosent. Det viser tall fra Eiendom Norge.

Usikkerhet fremover

Under pandemien var usikkerheten svært stor, men tilsynelatende gikk det bedre med økonomien en ventet.

Det er først nå etter pandemien at de økonomiske utfordringene har stått i kø.

Sentralbanken mener at utsiktene for et økonomisk tilbakeslag nå har økt.

Det siste året har har sentralbanken økt styringsrenten fra null til 2,5 prosent for å bekjempe den høye prisveksten.

Selv om det fremdeles er høy aktivitet i norsk økonomi og historisk lav arbeidsledighet, ser Norges Bank nå tegn til nedkjøling.