Stor nedgang i eiendomssalget

Omsetningen av boliger og fritidseiendommer sank med mer enn 20 prosent fra fjerde kvartal i 2007 til samme periode i 2008.

Det ble tinglyst 21 prosent færre omsetninger av alle typer fast eiendom i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med fjerde kvartal i 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Samlet verdi av de omsatte eiendommene var 60 milliarder kroner i 2008, en nedgang på 16 milliarder kroner, eller 21 prosent fra året før. Nedgangen var størst for salg av bolig og fritidseiendommer.

Til sammen ble det tinglyst 39.900 omsetninger av fast eiendom i fjerde kvartal 2008. Det er 10.000 færre tinglysninger enn i samme periode året før. Ifølge SSB var den en nedgang i alle landets fylker, og størst var nedgangen i Finnmark med 30 prosent færre omsetninger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2