VIL BLI PARTISEKRETÆR: Ordfører Helga Pedersen i Tana kommune i Finnmark. Foto: Sverre Saabye
VIL BLI PARTISEKRETÆR: Ordfører Helga Pedersen i Tana kommune i Finnmark. Foto: Sverre Saabye
Fylkeslederen i Finnmark Ap tok regi:

Stoppet skriftlig vedtak til valgkomiteen om enstemmig støtte til Pedersen

Finnmark Ap kastet seg rundt da de så en sjanse for å få sin egen profilerte politiker Helga Pedersen inn i Ap-ledelsen. Men fylkesleder Kristina Hansen forhindret at det gikk et vedtak om dette til valgkomiteen.

Maktkampen i valgkomiteen var i sluttfasen da det strammet seg til onsdag i forrige uke, og oppslutningen om sittende nestleder fra Nordland, Bjørnar Skjæran, var i ferd med å rakne.

Næringsminister Jan Christian Vestre var derimot på full fart inn i ledelsen, og valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik hadde gjennom løpende kontakt med partilederen sikret at Jonas Gahr Støre ikke ville sette seg i mot om valgkomiteen besluttet seg for å innstille Vestre som ny nestleder.

Det skjedde flere dramatiske vendinger de siste avgjørende døgnene. Ordfører Helga Pedersen bekreftet at hun stilte som kandidat til jobben som partisekretær.

Snudde og støttet Helga

Finnmark Ap snudde seg raskt på det ordinære styremøtet onsdag kveld da bekreftelsen fra Pedersen kom.

Ordfører i Vadsø og styremedlem, Wenche Pedersen, tok ordet da første sak kom opp, og oppfordret til at det skulle sendes et nytt og kraftfullt innspill til valgkomiteen om at Helga Pedersen var deres kandidat.

– Det var full enighet om å støtte Helga, bekrefter samepolitisk representant i styret, Robert Wilhelmsen, til TV 2.

Fylkesleder avviste skriftlig vedtak

Det ble diskutert om det skulle gjøres et vedtak om dette, og Wilhelmsen fulgte opp med å foreslå at styret skulle sende en skriftlig henvendelse til valgkomiteens leder om at Finnmark Ap sluttet opp om Pedersen.

– I styremøtet tok jeg til orde for at vi skulle formulere skriftlig at vi stilte oss hundre prosent bak Helga Pedersen, og støttet hennes kandidatur, sier Wilhelmsen.

Men forslaget om å sende et skriftlig vedtak om dette ble avvist av fylkesleder Kristina Hansen, forteller han. Hun hadde en annen strategi.

Statssekretær Kristina Hansen fra Finnmark Arbeiderparti. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Kristina Hansen fra Finnmark Arbeiderparti. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Jeg ble fortalt i møtet at den formelle veien inn til valgkomiteen var gjennom vår mann i komiteen, Sigurd Rafaelsen, og han deltok på styremøtet under behandlingen av støtten til Pedersen, sier Wilhelmsen.

Flere kilder bekrefter at det kom opp et forslag på styremøtet om å sende et skriftlig innspill til valgkomiteen, og at Hansen uttrykte at det ikke var nødvendig, siden valgkomiteens medlem Rafaelsen deltok i møtet der det var enighet om å støtte Pedersen, og ville bringe det videre til komiteen.

Styremedlemmene lyttet til den erfarne fylkeslederen og unnlot å sende et skriftlig vedtak til valgkomiteen, og heller ta dette gjennom Rafaelsen.

Hansen selv skriver dette i en tekstmelding til TV 2:

«Jeg kommenterer ikke interne møter. Nord-Norges representant i valgkomiteen, Sigurd Rafaelsen, har håndtert dette.»

Påfølgende dag gikk styremedlem Wenche Pedersen offentlig ut med nyheten om styrets avgjørelse om å samle seg bak Tana-ordføreren.

– Vi har opprinnelig støttet Bjørnar Skjæran. Men når verden nå har endret seg, så er det helt åpenbart at Finnmark Arbeiderparti støtter at vår Helga Pedersen skal bli partisekretær. Det er en fantastisk mulighet for Finnmark og for Arbeiderpartiet, uttalte Vadsø-ordføreren til TV 2.

Nektet å kommentere Pedersen

Fylkesleder Kristina Hansen ville derimot ikke kommentere Pedersens kandidatur til mediene.

På spørsmål om hun stilte seg bak Pedersen som partisekretær, og om Ap i Nord-Norge nå samlet seg om henne, svarte Hansen følgende torsdagen etter styremøtet:

– Det medfører ikke riktighet at Finnmark Arbeiderparti har vraket Bjørnar Skjæran. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Hansen til TV2.

– Men støtter dere Helga Pedersen som partisekretær?

– Helga Pedersen ble lansert som kandidat etter at Finnmark Ap hadde levert sine innspill til valgkomiteen. Finnmark Ap kommer alltid til å jobbe for Finnmarks og Nord-Norges interesser og innflytelse. I partiet gjør vi det gjennom partiets tillitsvalgte og organer, uttalte Hansen.

Også nestleder i Finnmark Ap, Marianne Næss Sivertsen var taus om at styret i Finnmark Ap hadde samlet seg om å støtte Pedersens kandidatur.

Finnmarks stortingsrepresentant Runar Sjåstad, som også hadde deltatt i styremøtet, slapp imidlertid begeistringen løs.

– Jeg synes det er kjempespennende og er stolt og glad over at en egnet politiker fra mitt hjemfylke blir lansert og stiller som kandidat, uttalte Sjåstad.

Store forventninger

Fire medlemmer i valgkomiteen hadde tidligere fremmet sterke krav om utskifting av Kjersti Stenseng etter at hun har styrt partikontoret på Youngstorget i i åtte år, de siste med en sterkt nedadgående trend i oppslutning for Ap.

Med et nytt mandat fra Finnmark Ap steg forventingene blant Pedersens støttespillere om at hun kunne komme vinnende ut av maktkampen mot Stenseng.

En tidligere avstemning i valgkomiteen mellom Pedersen og Stenseng som fremtidig partisekretær hadde vist at sju medlemmer støttet Stenseng. LO-lederen hadde da, ifølge TV 2s kilder, lagt Pedersen til side og begrunnet det med at hun ikke engang hadde støtte fra sitt eget hjemfylke, Finnmark Ap.

Men nå var situasjonen en annen: Pedersen stilte som kandidat og hadde et samlet styret i Finnmark Ap i ryggen.

Håpet steg spesielt i nord om at også andre medlemmer i komiteen ville snu i favør Pedersen etter den sterke støtten fra Finnmark.

Etterlyste vedtak

Men dragkampen i valgkomiteen gikk ikke slik Finnmark Ap hadde håpet på. Et flertall av medlemmene ville fortsatt ikke vrake Stenseng fra jobben.

Rafaelsens budskap fra Finnmark ble overkjørt.

Enkelte i komiteen la vekt på at det ikke forelå noe nytt, skriftlig vedtak fra styret i Finnmark Ap, ifølge TV 2s kilder.

Men det ikke var ingen grunn til at et manglende skriftlig vedtak skulle svekke Pedersens kandidatur, siden det i realiteten var krystallklart at Finnmark Ap sluttet fullt opp om henne, sier kilder til TV 2.

Ulik strategi

Kilder forteller at fylkeslederen og Rafaelsen var usikker på hvilken strategi Finnmark Ap skulle gå for å få den uttellingen de ønsket.

Ingen av dem ønsker å kommentere saken overfor TV 2.

Først torsdag kveld da det var klart at det ikke var flertall for Skjæran i valgkomiteen brøt Hansen selv tausheten og gikk ut i nettavisen iFinnmark og uttalte at Finnmark Ap stilte seg bak Pedersen.

Hun viste samtidig til at Pedersen ikke var lansert som kandidat da styret kom med sine ønsker til valgkomiteen.

– Helga Pedersen er lansert av andre etter frist. Valgsaken ligger hos valgkomiteen, uttalte Hansen.

Samtidig understreket hun gjentatte ganger at det ikke forelå noe styrevedtak fra Finnmark Ap om å støtte Pedersen.

Hansen ønsker ikke å kommentere hvorfor det gikk så langt tid før hun gikk ut med støtte til Pedersen, og hvorfor hun ikke ønsket et skriftlig vedtak.

Hansen fikk plass i sentralstyret

Lederen i Finnmark Ap fikk selv en plass i Aps sentralstyre. Det samme gjorde fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Nordland, som Hansen er statssekretær for.

Nord-Norge har vanligvis to representanter i sentralstyret, men også stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms fikk plass i sentralstyret, selv om det etter sedvane var utenom tur for Troms Ap.

På styremøtet i Finnmark Ap onsdag 19. april deltok i tillegg til Wenche Pedersen fylkesleder Kristina Hansen, valgkomiteens medlem Sigurd Rafaelsen, nestleder i styret og stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss, stortingsrepresentant Runar Sjåstad, samepolitisk representant Robert Wilhelmsen, partisekretæren og to andre styremedlemmer.