Stoltenberg varsler opprydding i Nav

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) vil ha full gjennomgang av problemene i Nav. Han lover at de arbeidsledige skal få den hjelpen de har krav på, men holder tett om aktuelle tiltak.

– Det er uakseptabelt at arbeidsledige ikke får dagpenger. De aller fleste får svar på sine søknader innen fristen, men ikke alle, sier Stoltenberg til NTB.

Regjeringen har allerede styrket velferdsetaten med midler til 320 nye stillinger, men Stoltenberg varsler at nye tiltak vil bli presentert i en egen stortingsmelding i mars.

– Vi vil legge fram en egen sak om situasjonen i Nav, fordi det er slik vi raskest kan få på plass gode tiltak, sier han.

Ifølge Stoltenberg er finanskrisen å klandre for problemene i Nav. Han er ikke beredt til å svinge svøpen over hele den veldige reformen innen trygdesektoren.

– Årsaken til problemene er at etterspørselen etter Navs tjenester er blitt enorm, men reformen er det bred enighet om, sier han.

Opposisjonen på Stortinget reagerer positivt på at regjeringen nå vil engasjere seg for å bedre situasjonen i Nav, men flere mener innsatsen burde ha kommet tidligere. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2