Stoltenberg: – Norge er med på å forlenge pandemien

FHI er enig i at det norske vaksineprogrammet bidrar til skjevfordeling.

Smitten har steget kraftig i Europa de siste månedene. I slutten av november skapte omikron med sine økte smittsom ytterligere bekymring.Dette har fått mange land til å trykke på gassen i sine vaksineprogram. Intervallene mellom andre og tredje dose har blitt forkortet, og oppfriskningsdosene anbefales til friske og stadig yngre aldersgrupper.TV 2 skrev onsdag om at WHO advarer mot konsekvensene av en ytterligere skjevfordeling.