AVVISTE KRISTIANSEN: Psykolog Bjørn Rishovd Rund (oppe til venstre), advokat Benedict de Vibe (nede til venstre), advokat og kommisjonsleder Helen Sæter, advokat Gunnar K. Hagen (oppe til høyre) og advokat Birger A. Stedal (nede til høyre). Foto: NTB
AVVISTE KRISTIANSEN: Psykolog Bjørn Rishovd Rund (oppe til venstre), advokat Benedict de Vibe (nede til venstre), advokat og kommisjonsleder Helen Sæter, advokat Gunnar K. Hagen (oppe til høyre) og advokat Birger A. Stedal (nede til høyre). Foto: NTB
BANEHEIA-SAKEN:

Stod i spissen for alle avslagene – vil ikke beklage

Fire ganger ble Viggo Kristiansen (43) avvist av en enstemmig kommisjon.

Kristiansen leverte sin første begjæring om gjenopptakelse allerede i 2008.

Fra 2004 og frem til 2017 var det Helen Sæter som ledet Gjenopptakelseskommisjonen. Hun stod derfor i spissen for kommisjonen hver gang Kristiansen ble avvist.

På det femte forsøket, i februar i fjor, fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. På fredag kom konklusjonen: Riksadvokaten vil frifinne Kristiansen i Baneheia-saken.

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Tidligere leder Helen Sæter (t.v.), nestleder Gunnar K. Hagen, Bjørn Rishovd Rund og varamedlem Trine Løland Gundersen. Sistnevnte har ikke signert noen av avgjørelsene i Baneheia-saken. Foto: Berit Roald / NTB
GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Tidligere leder Helen Sæter (t.v.), nestleder Gunnar K. Hagen, Bjørn Rishovd Rund og varamedlem Trine Løland Gundersen. Sistnevnte har ikke signert noen av avgjørelsene i Baneheia-saken. Foto: Berit Roald / NTB

TV 2 har i forbindelse med Riksadvokatens innstilling stilt Helen Sæter en rekke spørsmål. Hun ønsker ikke å svare på noen av dem, men sier dette:

– Jeg tenker at vi prøvde saken så samvittighetsfullt vi kunne, og avgjorde den på det grunnlaget vi hadde den gangen.

Vil ikke beklage

TV 2 har blant annet spurt Sæter om hun føler et behov for å beklage overfor Kristiansen, eller om det er noe hun angrer på.

Heller ikke dette vil hun svare på.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med alle medlemmene som har vært med på å avvise Kristiansens begjæringer om gjenåpning av straffesaken.

Ingen av dem som har svart på TV 2s henvendelser, ønsker å beklage til Kristiansen.

Tar ikke selvkritikk

Tidligere lagdommer Birger A. Stedal satt i kommisjonen fra 2009 til 2013. Han var med på å vurdere Kristiansens første og tredje begjæring om gjenopptakelse.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det som nå er situasjonen. Jeg tar Riksadvokatens avgjørelse til etterretning selvfølgelig, sier Stedal.

De fem begjæringene

5. september 2008 sendes den første begjæringen om gjenopptakelse til kommisjonen. Begjæringen var på 27. sider og tok for seg DNA-beviset og mobilbeviset. 17. juni ble den avslått av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Birger Arthur Stedal, Ingrid Bergslid Salvesen og Bjørn Rishovd Rund. Dagen etter ble det fremsatt en ny begjæring, men kommisjonen vurderte denne som en klage. Den tok de heller ikke til følge.

27. august 2010 ble begjæring nummer to fremsatt. Et nytt moment i denne begjæringen var Kripos’ gjerningsmannsprofilrapport, som konkluderte med én gjerningsmann. Rapporten var ikke en del av sakens dokumenter. Kommisjonen vedgikk at rapporten gjerne kunne vært en del av saksdokumentene, men dette var ikke nok til å få saken gjenåpnet. 24. september 2010 ble begjæring nummer to avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Gunnar K. Hagen, Ingrid Bergslid Salvesen, Bjørn Rishovd Rund og Benedict de Vibe.

17. juni 2011 begjærte Kristiansens forsvarere saken gjenåpnet for tredje gang. Denne gangen angrep de Andersens troverdighet og bevisene som ble fremlagt for retten. Kommisjonen mente forsvarernes anførsler i hovedsak var de samme som tidligere. 11. desember ble begjæringen avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Gunnar K. Hagen, Birger Arthur Stedal, Bjørn Rishovd Rund og Anne Britt Flemmen. Også denne gangen ble avslaget påklaget, men ikke tatt til følge.

31. mars 2014 ble begjæring nummer fire sendt inn til kommisjonen. Denne gangen hentet forsvarerne inn en sakkyndiguttalelse fra professor i rettspsykologi, Gísli H. Guðjónsson, som var kritisk til politiets avhørsmetoder overfor Jan Helge Andersen. Kommisjonen mente begjæringen langt på vei inneholdt de samme anførslene som tidligere. 9. desember 2014 ble begjæringen avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen, og det var hun som traff avgjørelsen på egen hånd.

18. juni 2017 ble den femte begjæringen sendt til kommisjonen. Blant annet hadde forsvarerne hentet inn en ny sakkyndiguttalelse fra sivilingeniør Halvard Sivertsen, som tok for seg mobilbeviset på nytt. Denne gangen oppnevnte kommisjonen for første gang en egen sakkyndig vedrørende DNA-beviset i saken. 18. februar 2021 besluttet kommisjonen å gjenåpne saken, med dissens tre mot to. Mindretallet bestod av kommisjonens nye leder, Siv Hallgren, og Tor Ketil Larsen.

– Tenker du at du eller dere kunne gjort noe annerledes?

– Jeg viser til avgjørelsene. Jeg føler ikke noen grunn til selvkritikk på de avgjørelsene som ble tatt.

– Føler du noe behov for å beklage noe?

– Nei, det gjør jeg ikke, sier Stedal.

Medlem: – Et mysterium

Psykolog Bjørn Rishovd Rund satt i Gjenopptakelseskommisjonen fra 2009 til 2015. Han var med og behandlet de tre første av Kristiansens fem begjæringer.

– Jeg var i sterk tvil om denne saken, men det forelå på det tidspunktet ingen nye bevis som gjorde at det var grunnlag for å dissensere den beslutningen som kommisjonen gikk inn for, sier Rund til TV 2.

KOMMISJONEN: Her er Gjenopptakelseskommisjonen samlet i 2010, i forbindelse med Arne Treholt-saken. Foto: Aleksander Andersen / NTB
KOMMISJONEN: Her er Gjenopptakelseskommisjonen samlet i 2010, i forbindelse med Arne Treholt-saken. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Det som gjorde at han var i tvil den gang, var telefonbeviset.

– Telefonbeviset har hele tiden vært et mysterium. Så har det kommet til nye momenter i DNA-bevisene nå i denne omgangen som vi ikke hadde på det tidspunktet, sier Rishovd Rund.

– Kommisjonen er ingen ankeinstans. Vi skal bare se om det har kommet nye beviser i en sak.

De Vibe viser til Sæter

Den profilerte forsvarsadvokaten Benedict de Vibe satt i Gjenopptakelseskommisjonen da de avviste Kristiansens andre begjæring om gjenopptakelse.

– Hva tenker du om vurderingene som ble gjort?

– Jeg vil ikke uten videre snakke om det interne arbeidet i kommisjonen. Det synes jeg det er ryddigst at Helen Sæter svarer på, sier de Vibe til TV 2.

Han tror også at saken til Kristiansen ville blitt gjenåpnet allerede i 2010 dersom kommisjonen den gangen hadde fått presentert det samme bildet som den fikk i 2017.

– Hvis du hadde lagt frem saken på den nøyaktig samme måten den gangen, så vil det forundre meg stort om ikke kommisjonen gjenåpnet.

ERFAREN: Advokat Benedict de Vibe, her under ankesaken mot hans klient Gjermund Cappelen i 2018, har vært forsvarer i en lang rekke profilerte straffesaker. Foto: Lise Åserud / NTB
ERFAREN: Advokat Benedict de Vibe, her under ankesaken mot hans klient Gjermund Cappelen i 2018, har vært forsvarer i en lang rekke profilerte straffesaker. Foto: Lise Åserud / NTB

Da saken ble gjenåpnet i 2021, hadde kommisjonen brukt tre og et halvt år på å vurdere den. Med dissens, tre mot to, konkluderte medlemmene med at saken skulle gjenåpnes.

Avtroppende leder Siv Hallgren var en av de to som stemte imot. På spørsmål om han likevel føler seg sikker på at saken ville blitt gjenåpnet allerede i 2010 med samme bevisbilde, svarer de Vibe:

– Jeg fikk med meg det. Jeg kjenner ikke Siv Hallgren, og hun var ikke i kommisjonen da jeg var der.

Hallgren har foreløpig ikke kommentert Riksadvokatens avgjørelse.

Erkjenner svakheter

Fredag uttalte Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, at han mener det er på høy tid at hele kommisjonen som institutt legges ned.

Det synes de Vibe er en dårlig idé.

– Da kommer man over til spørsmålet om hvilket annet system man skal velge. Tidligere hadde man domstolen, og da var det enda færre saker som ble gjenopptatt, sier han.

Han tror folk har en sterk negativ holdning til kommisjonen fordi det er så sjelden at saker blir gjenåpnet.

– Det blir på en måte en kritikk i seg selv, sier han og fortsetter:

– De som sier at hele instituttet bør legges ned, bør komme med et konstruktivt forslag om hvordan det skal løses. Domstolen alene er i hvert fall ikke bra. Så hva er alternativet?

Likevel erkjenner de Vibe at kommisjonen har enkelte svakheter.

– Høres ikke bra ut

I boken «Prosessen mot Viggo Kristiansen» skriver forfatter Bjørn Olav Jahr at Kristiansen aldri fikk oppnevnt forsvarer av Gjenopptakelseskommisjonen. Samtidig fikk de etterlatte foreldrene oppnevnt to bistandsadvokater.

I boken kommer det også frem at Kristiansen kun hadde 20 minutter telefontid i uken. Han hadde ikke tilgang til internett eller saksdokumentene.

– Det høres ikke bra ut og er ikke egnet til å gi tillit til kommisjonen. Det er jeg helt enig i, sier de Vibe.

Han mener særlig praksisen rundt oppnevning av forsvarer er for dårlig.

– Det var på en måte ikke så mye tema i kommisjonen da jeg var der heller. Det er kanskje et av de områdene hvor det er grunn til å tenke at man må få en forandring, sier han.

TV 2 har ikke fått kontakt med Gunnar K. Hagen eller Anne Britt Flemmen. Hagen var nestleder i kommisjonen fra 2009 til 2015 og var med på tre avvisninger. Flemmen var medlem fra 2013 til 2019.

Ett av medlemmene, Ingrid Bergslid Salvesen, døde for noen år siden.