Stevnemøte mellom politikk og vitenskap

Over fire dager er Tromsø den store møteplassen i Arktis når 1.000 forskere, politikere og beslutningstakere samles til nordområdekonferansen Arctic Frontiers.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet konferansen mandag morgen med et 20 minutter langt foredrag om de tre viktigste drivkreftene i norsk nordområdepolitikk; klimaendringene, vårt endrede forhold til Russland, og naturressurser.

Konferansen er delt inn i en politisk del og en vitenskapelig del. Det vitenskapelige overordnede spørsmålet er om man i deler av Arktis er i ferd med å passere et vippepunkt, med irreversible endringer som resultat.

– Vi vet nok om klimaendringene til å handle. Men globale svar på globale utfordringer er vanskelige å få til. Norge forlot klimakonferansen i København skuffet, men vil arbeide for bedre løsninger, slo Støre fast.

Han understreker at Norge har som ambisjon å være i førersetet i utformingen av nordområdepolitikken. Både vitenskapelig, i bærekraftig utnyttelse av naturressurser, og ikke minst i politiske fora.

– Alle andre steder kan vi sitte i salen, men her er vi garantert orkesterplass. Det er verden som er hos oss. Derfor kan vi heller ikke unne oss annet enn å være helt i front. Disse dagene i Tromsø markerer at vi er i front, sier Støre til NTB.

Ifølge Støre har Arctic Frontiers har stor betydning som en felles møteplass for å diskutere viktige arktiske spørsmål.

– Jeg ser at programmene utvikler seg. Jeg har tro på å sette slike stevnemøter på norsk jord. Her skapes en tilstand ved å samle politikk og vitenskap, sier Støre. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2