Lederen i Trondheim Ap kastet:

Stenseng aldri opplevd maken

TRONDHEIM (TV 2): Kjersti Stenseng kaller den opprivende personstriden i Trondheim Ap alvorlig, og sier hun aldri har opplevd noe lignende gjennom sine mange år som partisekretær.

DÅRLIG STEMNING: Partisekretær Kjersti Stenseng på første rad under dramaet i Trondheim Ap, sammen med gruppeleder Emil Raaen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
DÅRLIG STEMNING: Partisekretær Kjersti Stenseng på første rad under dramaet i Trondheim Ap, sammen med gruppeleder Emil Raaen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Stenseng, som har vært partisekretær i Ap siden 2015, var invitert til å innlede til politisk debatt ved starten av årsmøtet til Trondheim Ap lørdag.

I stedet ble Stenseng sittende på første benkerad som tilskuer til dramaet som utspilte seg for åpen scene, som endte med full konfrontasjon mellom Trond Giske og den avsatte lederen i Trondheim Ap. 

– Jeg har vært på veldig mange årsmøter opp igjennom årene, og det er første gang jeg har opplevd den situasjonen vi stod i nå, sier Stenseng etter at lederen Gunn Elin Høgli ble avsatt av flertallet på årsmøtet.

Det skjedde etter åpen strid i salen, der Trond Giske annonserte at de 83 delegatene i hans lokallag Nidaros stod fritt til å stemme som de ville, samtidig som han gjorde det klart at Nidaros gikk inn for å kaste henne. 

Høgli, som ikke stod på valg, ble avsatt med 80 stemmer mot 63.

– Det alvorlige i det er at Trondheim Arbeiderparti bruker tiden sin på konflikter og interne diskusjoner, som det må bli en slutt på. Nå må de samle laget og bruke tiden sin på politikk, sier Stenseng til TV 2.

– Et uakseptabelt kupp

Søndag formiddag skal valgkomiteens leder, Eva Kristin Hansen, legge fram innstillingen på ny leder, og nytt styre.

Over midnatt mottok hun en krass epost fra nestleder Jørn Arve Flått, om at han trekker seg. 

Flått har tidligere bedt om gjenvalg, men kaster kortene etter det han mener er et regelrett kupp.

SPLITTET: Den avsatte lederen Gunn Elin Høgli og Trond Giske endte i åpen konflikt på årsmøtet i Trondheim Ap Foto: Tom Rune Orset / TV 2
SPLITTET: Den avsatte lederen Gunn Elin Høgli og Trond Giske endte i åpen konflikt på årsmøtet i Trondheim Ap Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Et uakseptabelt kupp fant sted på årsmøtet i Trondheim Ap. Lederen vi enstemmig valgte for to år på årsmøtet i fjor, ble utsatt for et mistillitsforslag som etter min mening var svakt begrunnet og kom på et ualminnelig uryddig tidspunkt: få dager før årsmøtet, heter det i eposten TV 2 har fått tilgang til.

En rekke delegater, blant dem Aps mest fremtredende representanter i kommunestyret, gruppeleder Emil Raaen, kvinnepolitisk leder Sara Shafighi og partiveteran Roas Aas, gikk ut med støtte til Høgli fra talerstolen.

Flått mener resultatet var gitt på forhånd, fordi Giskes lokallag Nidaros har rent flertall på årsmøtet.

– Debatten i salen viste tydelig at mange partilag i byen sto bak den valgte lederen, men så lenge ett partilag har mer eller mindre rent flertall i salen, var resultatet gitt, skriver han.

Ber Ap sentralt rydde opp

Flått beklager sterkt måten Gunn Elin Høgli ble kastet på, og retter sterk kritikk mot at valgkomiteen ikke la fram sin innstilling i god tid før møtet.

Nå ber han Ap sentralt om å rydde opp i Trondheim Ap.

– Jeg oppfordrer samtidig sentralstyret og/eller partikontoret i Oslo om å se nærmere på de prosessene som lå til grunn for at vår leder ble kastet på årsmøtet, og at de bidrar aktivt til organisatorisk opprydding i Trondheim Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun vil bidra til at Trondheim Ap kommer styrket ut av konflikten, men oppfordrer alle i kommunelaget til å sette seg selv til side og jobbe for å samle laget.

– Du har tidligere sagt at Ap trenger Trond Giskes klokskap, mener du det fortsatt?

– Jeg har sagt til Trond at han bør bidra positivt inn i partiet vårt, han er leder av det største lokallaget. Han bør bidra positivt inn i partiet vår.

BØNN TIL GISKE: Partisekretær Kjersti Stenseng ber Trond Giske bidra positivt til Ap. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BØNN TIL GISKE: Partisekretær Kjersti Stenseng ber Trond Giske bidra positivt til Ap. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun understreker at det er mye bra og positiv aktivitet i Nidaros.

– Trond har et ansvar, som alle andre, til å styrke fellesskapet i Arbeiderpartiet, som alle andre, og ha fokus på politikk.

– Har han bidratt til splittelse?

– Jeg har ikke tenkt å begynne å karakterisere enkeltpersoner, sier Stenseng.

Valget av ny leder og nytt styre skjer fredag formiddag, etter en markering av Trondheims ordfører gjennom 20 år, Rita Ottervik.