Rus- og psykiatrienhet avvikles:

Stenger dørene etter kun ti måneder

Helse Bergen legger ned det eneste skreddersydde behandlingstilbudet for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. – Uforsvarlig å tråkke på noen som allerede ligger nede, sier pasientombud.

UHOLDBART: Jannicke Bruvik, koordinerende pasient- og brukerombud, vil sende bekymringsmelding tl Helsetilsynet etter at det nå er klart at Helse Bergen stenger en viktig avdeling for pasienter med tunge og kombinerte rus- og psykiatriutfordinger. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
UHOLDBART: Jannicke Bruvik, koordinerende pasient- og brukerombud, vil sende bekymringsmelding tl Helsetilsynet etter at det nå er klart at Helse Bergen stenger en viktig avdeling for pasienter med tunge og kombinerte rus- og psykiatriutfordinger. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– For ti måneder siden var det snorklipping. Nå er det plutselig slutt, sier pasientombud Jannicke Bruvik til TV 2.

Bruvik er nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud i Helsedirektoratet, og sier hun er rystet over at et unikt tilbud for mennesker med alvorlige rusproblemer og psykiske lidelser, legges ned på grunn av økonomi og budsjetthensyn.

– Økonomi er underordnet pasientens behov, sier nasjonalt pasient- og brukerombud, påpeker Bruvik.

– Som å legge ned en kreftpost

Prestisjeprosjektet ROP-enheten i Helse Bergen, som er skreddersydd for pasienter med kombinerte rusutfordringer og psykiske lidelser, legges ned etter kun ti måneders drift.

– Det er som å legge ned kreftposten til de aller sykeste kreftpasientene. Alle politikerne skryter av at de skal prioritere rus og psykiatri. Nå skjer det motsatte nok en gang, tordner Gunn-Vivian Eide, overlege ved ROP-enheten ved Haukeland universitetssykehus.

FORTVILER: Overlege Gunn-Vivian Eide, psykologspesialist Thomas Haug og psykologspesialist Emma Marie Jones ved ROP-enheten fortviler over nedleggelsen. Foto: Privat
FORTVILER: Overlege Gunn-Vivian Eide, psykologspesialist Thomas Haug og psykologspesialist Emma Marie Jones ved ROP-enheten fortviler over nedleggelsen. Foto: Privat

Eide påpeker at de sykeste pasientene skal prioriteres og at pasienten så langt som mulig skal tilbys den beste tilgjengelige behandlingen.

– ROP-posten ble etablert fordi tilsyn og rapporter viste at denne pasientgruppen fikk et skandaløst dårlig tilbud. Om ROP-posten nedlegges, skjer det motsatte, sier Eide til TV 2.

Økonomi er underordnet

– Man kan ikke gi avslag på nødvendig og forsvarlig helsehjelp grunnet økonomi, påpeker pasientombud Bruvik.

Enheten startet fordi ROP-pasientene ikke fikk et godt nok helsetilbud.

ROP-enheten i Helse Bergen

ROP-lidelse: Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser.

I januar i år åpnet Helse Bergen en helt ny rus og psykiatri-enhet (ROP) ved Sandviken sykehus.

Her tar de imot pasienter som trenger behandling samtidig for både alvorlige rusproblemer og psykiske lidelser. Et slikt døgntilbud for pasienter over 30 år fantes ikke i Helse Bergen fra før, noe som gjorde at pasientene falt mellom stoler.

ROP-enheten har vært Helse Bergens løsning på problemet der pasientene har fått utredning og integrert behandling for både rus og psykisk helse. Avdelingen er godkjent for behandling etter lov om tvungen psykisk helsevern.

ROP-enheten i Helse Bergen åpnet januar 2023 med 8 sengeplasser etter flere år med planlegging. Planlagt utvidelse til 16 sengeplasser.

Enheten er den eneste enheten i regionen som tilbyr denne type behandling og oppfølging, og store ressurser har vært lagt ned i planlegging og opplæring av personell.

Pasientene har fått tilbud om innleggelse i 1-6 måneder der de har fått et individuelt, skreddersydd opplegg. Pasientgruppen har ikke hatt tilbud om denne type kombinasjonsbehandling tidligere.

ROP-enheten tilbyr en helhetlig behandling og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk.

Enheten ble opprettet fordi disse pasientene ofte faller mellom to stoler og ikke får et godt nok tilbud.

Tråkker på pasientene

– Nå som avdelingen legges ned, vil pasientene igjen få oppfølging de samme stedene som Riksrevisjonen og Helsetilsynet har påpekt ikke er godt nok. Dette er å tråkke på noen som allerede ligger nede, sier Bruvik.

Hovedproblemet har tidligere vært at pasienter med ROP-lidelse enten har vært innlagt i psykisk helsevern der de ikke har fått god nok hjelp med sin ruslidelse, eller vært innlagt i avdeling for rusmedisin der de heller ikke har fått god nok hjelp med sin psykiske lidelse, sier Bruvik.

– Når behandlingstilbudet ikke er godt nok, skapes svingdørspasienter som stadig innlegges; enten i psykisk helsevern eller på avdeling for rusmedisin.

Bruvik sier hun er informert om at ROP-pasientene fremover skal ivaretas i Divisjon psykisk helse og avdeling for rusmedisin.

Fakta: Levetid

Forventet levetid for personer med psykiske lidelser er 5-15 år kortere enn hos den generelle befolkningen.

Forventet levetid for personer med rusavhengighet er 20 år kortere for menn og 15 år kortere for kvinner.

Forventet levetid for personer med ROP-lidelser er 20-30 år kortere enn hos den generelle befolkningen.

Hvert kreftdødsfall tar gjennomsnittlig 14 leveår. ROP-pasientene er dermed en gruppe som mister flere leveår enn kreftpasienter.

Kilde: Pasient og brukerombudet

Ikke god nok ivaretakelse

– Riksrevisjonen og Helsetilsynet har påpekt at denne måten ikke gir god nok ivaretakelse av pasientene, sier Bruvik.

Hun sier pasientgruppen dermed rykker tilbake til start etter 10 måneder.

– ROP-enheten ble opprettet for å hindre at akkurat denne gruppen ikke skulle falle mellom stolene, og nå er stolene igjen trukket fra hverandre.

Hun reagerer på at hele ROP-enheten i Helse Bergen skal legges ned og at alle pasientene utskrives innen årets slutt.

– Når enheten ble startet nettopp fordi pasientene ikke hadde et godt nok tilbud, hvordan kan man da forsvare nedlegging?

– Hva vil dere nå gjøre?

– Vi har ikke myndighet til å stanse en nedlegging, men vil nok melde vår bekymring til Helsetilsynet som kritiserte den tidligere organiseringen, sier Bruvik til TV 2.

Handler om økonomi

– Det handler om budsjett og økonomi, bekrefter administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

IKKE FORNØYD: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, er ikke fornøyd med forslag til statsbudsjett for 2024. Det rammer driften og pasientene. Foto: Ingrid Wollberg
IKKE FORNØYD: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, er ikke fornøyd med forslag til statsbudsjett for 2024. Det rammer driften og pasientene. Foto: Ingrid Wollberg

Hansen forklarer at det er nødvendig med rehabilitering av psykiatrisk akuttmottak, noe som er pålagt gjennomført av Helsetilsynet.

– Det medfører behov for rokkering av arealene på Psykiatrisk klinikk for å sikre tilbudet til de akutt syke psykiatriske pasientene. Vi har sett etter ulike løsninger og funnet at vi dessverre i denne rokkeringen midlertidig må ta ned ROP-sengeposten. Dette nedtrekket bidrar og til at Divisjon psykisk helsevern kan tilpasse budsjett og økonomi til de stramme rammene vi har, sier Hansen.

– Er du misfornøyd med statsbudsjettet og er det dette som nå rammer ROP-pasientene?

– Statsbudsjettet for 2024 gir ikke gode nok økonomiske rammer. Det handler om manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst, sier Hansen til TV 2.

Dette kombinert med krav om å rehabilitere psykiatrisk akuttmottak som skal stenges for ombygging i 16 måneder, gjør at ROP-klinikken stenges fra nyttår.

– Vi har sett behovet for et bedre tilbud for rus- og psykiatripasienter, men akutt syke pasienter må prioriteres, sier Hansen.