SKEPTISK: Ola Borten Moe (Sp) vil utfordre samskipnadene på byggingen av sårt tiltrengte studentboliger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
SKEPTISK: Ola Borten Moe (Sp) vil utfordre samskipnadene på byggingen av sårt tiltrengte studentboliger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Statsråd ut mot studentbolig-krav: – De har mye penger

Mens samskipnadene ønsker statlig hjelp til bygging av flere boliger, stiller Ola Borten Moe seg svært spørrende til deres økonomi. Studentene kan risikere regningen.

Denne sommeren har studenter over hele landet møtt på utfordringer i jakten på en bolig i sin studentby.

Det private leiemarkedet har vært svært presset og Samskipnadene har ikke nok studentboliger til å dekke etterspørselen.

Tirsdag ble det kjent at nærmere 17.000 studenter står på venteliste for en studentbolig i år.

Samskipnadene mener staten må bidra mer for å få i gang byggingen av flere boliger. Samtidig stiller den ansvarlige statsråden, Ola Borten Moe (Sp), spørsmål ved det egentlige behovet for statlig økonomisk hjelp.

På pause

Staten dekker omtrent en tredjedel av prisen for nye studentboliger, dersom det går under kostnadsrammen på rundt en million kroner. Det er for lavt for mulige byggeprosjekter i dag, ifølge Samskipnadsrådet.

– Da må vi velge mellom å la være å bygge, eller å bygge uten tilskudd med den konsekvens at husleien til studentene blir høyere enn den trenger å være, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Studentsamskipnaden i hovedstaden, SiO, har tidligere uttalt at det kan bety cirka 1000 kroner dyrere husleie på kommende hybler.

Høyere utdanningsminister Borten Moe utelukker ikke at det kan bli aktuelt å øke kostnadsrammen, men kan ikke forstå hvorfor studentene risikerer å ta regningen.

Vil sjekke økonomien

– Det er en reell utfordring at samskipnadene bygger mye færre boliger enn det Stortinget bevilger penger til. De har jevnt over mye penger, og sitter med en samlet egenkapital på mange milliarder kroner, sier han.

Han legger til at han gjerne vil finne ut hvordan det egentlig står til med studentboligøkonomien for samskipnadene.

Høyere utdanningsministeren sier han vil se på kostnadsrammen før statsbudsjettet legges frem. Her fra Senterpartiets landsmøte i fjor. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
Høyere utdanningsministeren sier han vil se på kostnadsrammen før statsbudsjettet legges frem. Her fra Senterpartiets landsmøte i fjor. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg tror de tjener mye penger, som de bruker på andre gode formål studentene bestemmer selv. Men jeg er jo interessert i å få bygget de boligene vi bevilger midler for.

Dette vil han utfordre samskipnadene på i tiden som kommer.

– Merkelig

Styreleder i studentsamskipnaden Sammen på Vestlandet, Amalie Lunde, mener statsrådens utsagn er spesielt.

– Det er merkelig at han skal spekulere i våre intensjoner rundt boligbygging og hvorvidt vi gjør dette for å få masse penger. Vårt overskudd går tilbake til studentene og hovedsakelig bolig, sier Lunde.

Ifølge Kunnskapsdepartementet gikk de 14 samskipnadene i Norge ut av 2021 med et samlet årsresultat på 334 millioner kroner.

– De samme 14 studentsamskipnadene hadde en samlet egenkapital på i overkant av 5 milliarder kroner i 2021. Disse tallene har vi fått fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, opplyser departementet i en e-post til TV 2.

Lunde mener dette overskuddet er helt nødvendig for å kunne holde på kvaliteten til studentboligene og samtidig holde lav husleie.

SLÅR TILBAKE; Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, vil forsikre om at samskipnadens overskudd går til riktig formål. Foto: Ørjan Andreassen
SLÅR TILBAKE; Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, vil forsikre om at samskipnadens overskudd går til riktig formål. Foto: Ørjan Andreassen

– Vi vil jo at studentene skal trives der de bor. Da kan vi ikke sette opp masse boliger og la standarden tilsvare en leilighet fra 70-tallet.

– Hvorfor kan ikke samskipnadene heller ta regningen for dyrere husleie, når det finnes ekstra penger på bok?

– På langsikt vil ikke det være mulig. Ola Borten Moe må se helheten her.

– Dårlig løsning

Også styreleder i samskipnaden i Tromsø, Hans Petter Kvaal, sier at det ville vært en dårlig løsning for dem.

– Da ville hele overskuddet forsvunnet og vi ville ikke tålt de store bølgene som for eksempel en renteøkning, sier Kvaal.

Hans forslag er igjen å øke kostnadsrammen regjeringen har satt.

– Det hjelper ikke hvor mye penger jeg har i lomma, når kostnadsrammen står som den gjør.

Borten Moe har sagt til TV 2 at han skal vurdere saken og vil komme tilbake med en avgjørelse i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

Grovt løftebrudd og skamløs ansvarsfraskrivelse

Stortingsrepresentant for SV, Andreas Sjalg Unneland reagerer sterkt på saken i en e-post til TV 2.

– Borten Moe har frekkhetens nådegave når han retter pekefinger mot at samskipnaden ikke bygger nok boliger i forhold til hva han ønsker. Han er ansvarlig statsråd og kan sikre at disse boligene blir bygd gjennom å endre på tilskuddsordningen.

Unneland mener Solberg-regjering var bedre enn Ap/Sp-regjeringen når det kommer til bygging av studentboliger.

– Borten Moe må slutte å skylde på andre og virkelig skru til byggetakten dersom regjeringen skal nå sine egne mål. Dette er et grovt løftebrudd og en skamløs ansvarsfraskrivelse, sier Unneland.