Statsansatte både stolte og fornøyde

Nesten åtte av ti statsansatte sier de er godt fornøyd med den jobben de har.

- Meningsfylte oppgaver og gode utviklingsmuligheter er statens viktigste konkurransefortrinn som arbeidsgiver, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I en medarbeiderundersøkelse i Staten sier 77 prosent at de er godt fornøyd med den jobben de har.

- Kompetente medarbeidere har klare forventninger til faglig utvikling og godt lederskap. Undersøkelsen viser at nærmeste leder, gode endringsprosesser og arbeidsoppgaver er viktige for å sikre høy tilfredshet blant medarbeiderne. Her ligger noen av utfordringene som statlige arbeidsgivere må møte i årene som kommer, sier Aasrud. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2