Statoil vedtar forelegg på 800.000

Statoil vedtar forelegget fra Økokrim på 800.000 kroner etter overfylling av en sisterne på Ekeberg i Oslo i 2009.

Bakgrunnen for forelegget er en hendelse ved Ekeberg Oljelager 13. juni 2009. Ved lossing ble diesel pumpet inn på en sisterne som inneholdt Jet A-1 flydrivstoff, slik at denne rant over.

– Vi tar Økokrims avgjørelse til etterretning, og kommer til å sette oss grundig inn i premissene for forelegget, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge i en pressemelding.

De aktuelle sisternene ligger under havnivå, inne i fjellet. Produktet forurenset området rundt sisternene, og gjorde det nødvendig med opprenskning inne i fjellanlegget. Statoil bedyrer at det er satt i gang forbedringstiltak etter hendelen som skal hindre at noe lignende kan skje igjen.

I tillegg til forelegget Statoil er tildelt som eier av den aktuelle sisternen, er driftsselskapet Ekeberg Oljelager DA tildelt et forelegg på 800.000 kroner. Statoil er deleier i Ekeberg Oljelager DA med en eierandel på 25 prosent, opplyser selskapet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2