Statens Legemiddelverk har ikke oversikt over bivirkninger etter tredje dose

De kommer derfor med en klar oppfordring til alle som melder fra om bivirkninger etter koronavaksine.

BIVIRKNINGER: Statens Legemiddelverk har ansvar for å motta og behandle meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BIVIRKNINGER: Statens Legemiddelverk har ansvar for å motta og behandle meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Regjeringen sier at vaksinen er veien ut av pandemien. De siste ukene har det pågått en storstilt aksjon for å øke tempoet på vaksineringen.Alle voksne over 18 skal ha fått tilbud om tredje dose innen utgangen av februar, og både apotekene og Forsvaret er satt inn i arbeidet for å nå målet.1.277.365 personer er vaksinert med tredje dose av ko