Rapport fra Riksrevisjonen:

Staten svikter - ikke god nok kontroll på sosial dumping

Statlige virksomheter kontrollerer ikke lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene de kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeid av. Det er sterkt kritikkverdig.

SVIKTER: At det er så dårlig kontroll med vilkårene til disse arbeidstakerne, er rett og slett nedslående, mener riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han peker da for arbeidet med å forebygge sosial dumping. Foto: Ole Berg-Rusten
SVIKTER: At det er så dårlig kontroll med vilkårene til disse arbeidstakerne, er rett og slett nedslående, mener riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han peker da for arbeidet med å forebygge sosial dumping. Foto: Ole Berg-Rusten

- Det er uakseptabelt med sosial dumping, enten det skjer i private selskaper eller i offentlig eide selskaper.Det slo statsminister Jens Stoltenberg fast i sin tale på Youngstorget 1. mai i 2013.I flere år har myndighetene påpekt at sosial dumping skal bekjempes med nær sagt «alle midler».Knusende rapportDrøyt ni år etter at Stoltenberg holdt sin 1. mai tale og lovet full innsats for å stoppe sosial dumping, konkluderer Riksrevisjonen med full svikt.Under

Mer innhold fra TV 2