Staten krever at Jovsset (25) slakter halve reinflokken

Nå kjemper Jovsset (25) fra Kautokeino for å få leve som reindriftssame inne på Finnmarksvidda.

Vi kjører snøscooter fra riksveg 92 ved Suossjavri inn mot Anarjohkka nasjonalpark.Gjeter flokken på vinterbeiteVed Bavtajohkka, seks mil inne på vidda mellom Kautokeino og Karasjok, er vi i Jovsset Anta Sara sitt rike. Her er hans reinflokk på vinterbeite.- Det her er livet mitt. Det er dette som er det livet jeg vil leve, sier han og søker flokken han skal gjete gjennom kikkerten.Da den 25 år gamle reineieren for to år siden ble pålagt å halvere reinflokken fra

Mer innhold fra TV 2