stat-samle-F - De fleste statsansatte tilbake i jobb

Rundt 6.600 statsansatte går tilbake til jobb etter at det lørdag morgen ble enighet i oppgjøret i statssektoren. Men Unio Stat godtok ikke tilbudet fra staten, og trapper opp sin streik.

Løsningen betyr at ingen statsansatte får en lønnsøkning som er dårligere enn 12.000 kroner, og mange får mer.

Dermed avslutter rundt 2.000 medlemmer av YS Stat og rundt 4.600 medlemmer av LO Stat sin streik. Akademikerne stat har ikke vært i streik. Men ettersom Unio Stat fortsetter sin streik, og trapper opp, er vel 3.500 statsansatte fortsatt i streik.

– Jeg kunne ikke se medlemmene i øynene og si at dette var et resultat det var verdt å avbryte streiken på, sier Arne Johanessen, forhandlingsleder i Unio Stat til NTB.

Han mener tilbudet fra staten ikke var nok til å løfte de statsansatte opp på samme nivå som i privat sektor. Unio var heller ikke fornøyd med innretningen på oppgjøret.

– Tilbudet fra staten var ikke i tråd med god Unio-profil. Vi fikk ingenting til såkalte justeringsforhandlinger som kunne bidratt til å løfte lønnen til for eksempel forskere, høyskolelærere og prester, sier han.

– Vi har fått til en god likelønnsprofil, men samtidig er oppgjøret innrettet slik at også svært mange menn får mye mer penger, sier Rønoldtangen til NTB.

Hun sier at resultatet etter hennes mening er godt for LOs medlemmer.

– Ingen får under 12.000 kroner, og mange får mer. Jeg er også svært fornøyd med at vi har fått til en god likelønnsprofil med et stort generelt tillegg, sier hun.

Hun viser også til at det gis et tillegg på 2,7 prosent fra lønnstrinn 56 til lønnstrinn 101, i tillegg til at det er satt av penger til sentrale tiltak og justeringer.

– Dette er et godt resultat for YS Stats medlemmer. Det er betydelig bedre enn tilbudet staten ga oss for en uke siden, og som presset oss ut i en storstreik, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Han viser til at oppgjøret gir en økonomisk ramme på rundt 4,1 prosent.

– Det sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft, sier han.

Han er også fornøyd med at arbeidstakersiden vant fram med kravet om at resultatet for lønnsoppgjøret i frontfaget fortsatt skal være førende for offentlig sektor.

– Vi kjenner ikke det endelige resultatet for denne gruppen ennå, men skulle det bli høyere, vil det bli reflektert i et tillegg 1. mai neste år, sier han.

– Den økonomiske profilen er akseptabel og den lokale handlefriheten øker. Derfor sier vi ja til denne meklingsskissen, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Hun sier at hennes medlemmer er sikret fra 12.000 til 34.000 i lønnsoppgang avhengig av hvor de har vært plassert på lønnsstigen.

Også staten er nå fornøyd med å få flesteparten av sine ansatte tilbake i jobb.

– Det har vært tøffe forhandlinger, der mange har tatt og gitt, men jeg er glad for at tre av fire har akseptert skissen, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud til NTB.

– Det er gode likelønnstillegg, noe som er viktig for meg, sier hun.

Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen beskriver prosessen som har vært som tøff.

– Jeg er lettet. Statsansatte har for første gang på 28 år vært i streik. Men våre medlemmer har vist stor streikevilje, sier hun. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2