TURBULENT: De ansatte ved ABC-enheten er utslitte etter et turbulent år. Nå kan det gå mot en avklaring. Foto: Mina Maria Rise / TV 2
TURBULENT: De ansatte ved ABC-enheten er utslitte etter et turbulent år. Nå kan det gå mot en avklaring. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Står i fare for å bli nedlagt – frykter masseoppsigelser

ABC-klinikken ser ut til å være historie om kort tid. – En tragedie, sier tillitsvalgt.

Debatten har rast om fødeavdelingen ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) i flere år.

Klinikken er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, og har vært i drift i 25 år.

OUS opplyste torsdag at det pågår et arbeid for å spare inn tre prosent. Det betyr at rundt 500 årsverk skal kuttes.

Det er også kjent at 30 av disse årsverkene er ved fødeavdelingene på sykehuset.

Resignasjon

Det betyr at det nå går mot en avklaring rundt ABC-enhetens fremtid.

– Det ligger i kortene at ABC-enheten vil bli lagt ned, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til TV 2.

Anne Hauan Helle, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Kvinneklinikken på OUS deler Bøhn sitt syn, og mener det nå går mot en nedleggelse av ABC.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om?

Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

Bøhn sier at det er varslet en endelig avklaring neste torsdag, men at signalene de har fått, har ført til resignasjon blant de ansatte.

– Ledelsen har aktivt motarbeidet ABC, ikke svart på henvendelser og ikke kommet oss i møte. Vi har prøvd å legge frem løsninger som er til gode for hele fødeavdelingen totalt sett, men det ser ikke ut som dette er seriøst vurdert, sier jordmoren som har jobbet på OUS i 24 år.

– Tragedie

Det er allerede vedtatt at ABC-enheten ikke skal inn i nye Oslo universitetssykehus som skal stå klart i 2031.

STERKE REAKSJONER: Tillitsvalgt Kristin Bøhn sier at hun og resten av de ansatte reagerer sterkt på at det går mot en nedleggelse av ABC. Foto: Nata Pipkina
STERKE REAKSJONER: Tillitsvalgt Kristin Bøhn sier at hun og resten av de ansatte reagerer sterkt på at det går mot en nedleggelse av ABC. Foto: Nata Pipkina

Bøhn mener det er bevisst av ledelsen å kvitte seg med ABC allerede nå.

– Da slipper de sterke stemmer inn i debatten om det nye sykehuset.

Bøhn har jobbet som jordmor ved ABC de siste to årene. Før dette jobbet hun 18 år ved den «vanlige» fødeavdelingen.

Hun reagerer nå svært sterkt på signalene om at det kan gå mot slutten for ABC.

– Jeg synes det er en tragedie, og det svekker tilbudet til fødende i Oslo.

– Da må jeg gå

Dersom det går slik Bøhn frykter, så er hun ikke i tvil om hva hun skal gjøre.

– Da må jeg gå. For meg personlig blir det feil å gå på akkord med det jeg mener er god fødselshjelp.

TRUES: Allerede i mars kan ABC-enheten være historie. Foto: Mina Maria Rise / TV 2
TRUES: Allerede i mars kan ABC-enheten være historie. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Den erfarne jordmoren mener det er absurd å legge ned et tilbud som er så etterspurt, og understreker at hun er langt i fra alene om disse tankene.

– Flere av mine kollegaer har varslet at de ønsker å finne nye jobber, sier hun og fortsetter:

– Det er tragisk og trist, for Ullevål mister verdifull jordmorkompetanse som det har tatt mange år å bygge opp.

Jordmoren og den tillitsvalgte sier at de ansatte nå er helt utslitt, særlig etter siste års turbulens.

– Det har ført til et langt større sykefravær enn det man kan anta på en sånn type avdeling, sier Bøhn.

– Svært bekymret

Hun får full støtte av leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

– Vi er sterkt imot at det kuttes i livsviktige kvinnehelsetilbud over hele landet, sier Schjelderup.

KRITISK: Hanne Charlotte Schjelderup synes det er tragisk at ABC-klinikken går mot nedleggelse. Foto: Kristin Henriksen/NSF
KRITISK: Hanne Charlotte Schjelderup synes det er tragisk at ABC-klinikken går mot nedleggelse. Foto: Kristin Henriksen/NSF

Hun er svært bekymret på vegne av norske kvinner som får et dårligere fødetilbud, i tillegg på vegne av de ansatte som mister arbeidsplassen sin.

– Norge har råd til et trygt og forsvarlig fødetilbud. Dette mener jeg er å sette velferdsstaten på spill. Vi går mot et todelt helsevesen med jordmor-, gynekolog- og sykepleierflukt til det private, sier hun.

– Det er krise

Schjelderup mener at helseforetakene må prioritere livsviktig beredskap i fødselsomsorgen og snarest endre finansieringsmodell slik at det nasjonale fødetilbudet ikke trues av kutt.

NATURLIG: ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Foto: Mina Maria Rise / TV 2
NATURLIG: ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

I tillegg har hun en klar oppfordring til politikerne:

– Regjeringen må være sitt ansvar bevisst. De må pålegge helseforetakene å verne om fødetilbudet og sikre at det bevilges nok penger til helsevesenet, som får store sparekutt som rammer pasientbehandling, forsvarlighet og kvalitet, sier Schjelderup.

Det har Norge råd til, ifølge forbundslederen.

– Staten tjener 5000 milliarder på olje og gass fram til utgangen av 2024. Da er det uhørt at det er krise og innsparinger i folks helsetilbud, sier hun.

Kan være historie

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde fredag et møte med Jordmorforeningen. Hun beskriver det som et «veldig godt møte».

– Vi skal ha en god fødsels og barselomsorg. I Oslo har man en nedgang i antall fødsler, og da må sykehusene også ta med det i planleggingen når de skal være der for de fødende kvinnene i Oslo.

– Betyr det at det er greit for deg om konsekvensen blir at fødestuer legges ned?

– Nå er det jo ikke noe planlagt planlagte nedleggelser i Oslo. Det man gjør, er å planlegge for god bemanning, slik at alle fødekvinnene i Oslo blir tatt godt imot når barnet skal komme, sier Kjerkol.

MÅ STRAMME INN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber norske sykehus om å stramme inn. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
MÅ STRAMME INN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber norske sykehus om å stramme inn. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hvis ledelsen velger å gå for en nedleggelse av ABC, har klinikksjef ved kvinneklinikken Marit Lieng, varslet at endringene vil tre i kraft allerede 6. mars etter det TV 2 får opplyst.

Iver Greiner, spesialrådgiver ved Direktørens stab, skriver i en e-post fredag at ledelsen mener det er for tidlig å uttale seg i denne saken på nåværende tidspunkt.